Detaliile cărții

Psalmii 28

Un psalm al lui David.

1. Doamne, către Tine strig! Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu, ca nu cumva, rămânând surd la strigătul meu, să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!

2. Ascultă glasul rugii mele, atunci când strig către Tine, atunci când îmi ridic mâinile spre Locul Tău Preasfânt!

3. Nu mă condamna împreună cu cei răi, împreună cu răufăcătorii, cu cei ce vorbesc de pace semenului lor, dar în inima lor este numai răutate.

4. Răsplăteşte-le după faptele lor, după răutatea lucrărilor lor; după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti! Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!

5. Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului şi la faptele mâinilor Lui, El îi va dărâma şi nu îi va mai zidi la loc!

6. Binecuvântat să fie Domnul, căci El a ascultat glasul rugilor mele!

7. Domnul este tăria mea şi scutul meu! În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea inima mea chiuie de bucurie şi-L laud prin cântecele mele!

8. Domnul este tăria poporului Său! El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.

9. Mântuieşte-Ţi poporul! Binecuvântează-Ţi moştenirea! Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!