Detaliile cărții

Psalmii 27

Un psalm al lui David.

1. Domnul este lumina şi mântuirea mea; de cine să mă tem? Domnul este refugiul vieţii mele; de cine să-mi fie frică?

2. Când se apropie răufăcătorii de mine ca să-mi devoreze carnea, tocmai ei, asupritorii şi duşmanii mei, se poticnesc şi cad.

3. Chiar dacă ar înainta o oştire împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme; chiar dacă s-ar porni război împotriva mea, chiar şi atunci aş fi încrezător.

4. Un singur lucru cer de la Domnul şi-l caut cu stăruinţă: să locuiesc în Casa Domnului în toate zilele vieţii mele, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să-L caut în Templul Lui,

5. căci El mă va tăinui în Coliba Sa în ziua cea rea, mă va ascunde în locul tainic al Cortului Său şi mă va înălţa pe o stâncă.

6. Deja mi se înalţă capul deasupra duşmanilor care mă împresoară; de aceea voi aduce la Cortul Lui jertfe în sunet de trâmbiţă, voi cânta şi Îl voi lăuda pe Domnul.

7. Doamne, ascultă-mi glasul când Te chem, îndură-te de mine şi răspunde-mi!

8. Inima îmi spune din partea Ta: „Caută faţa Mea!“ Doamne, faţa Ta o caut!

9. Nu-Ţi ascunde faţa de mine, nu îndepărta cu mânie pe robul Tău! Tu eşti ajutorul meu! Nu mă da uitării şi nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10. Chiar dacă tatăl meu şi mama mea m-ar părăsi, Domnul m-ar primi.

11. Doamne, învaţă-mă calea Ta, condu-mă pe cărarea cea netedă, din pricina duşmanilor mei!

12. Nu-mi da sufletul pe mâna vrăjmaşilor mei, căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi care suflă numai violenţă.

13. Eu încă mai cred un lucru: că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!

14. Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare şi îmbărbătează-ţi inima! Nădăjduieşte în Domnul!