Detaliile cărții

Psalmii 23

O cântare a lui David.

1. Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

2. El mă culcă în păşuni verzi şi mă conduce la ape odihnitoare.

3. Îmi înviorează sufletul şi mă călăuzeşte pe cărări drepte, datorită Numelui Său.

4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de rău, căci Tu eşti cu mine, nuiaua şi toiagul Tău mă mângâie.

5. Tu-mi întinzi masa în faţa duşmanilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi cupa mea este atât de plină.

6. Cu adevărat, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în Casa Domnului cât vor dăinui zilele!