Detaliile cărții

Psalmii 21

Către mai marele cântăreţilor.

1. Doamne, regele se bucură de tăria Ta, se veseleşte de mântuirea Ta!

2. Ai împlinit dorinţa inimii lui şi n-ai respins cererea buzelor lui! Sela

3. Tu l-ai întâmpinat cu binecuvântări plăcute, i-ai pus pe cap coroană de aur curat.

4. Ţi-a cerut viaţă şi i-ai dat-o; i-ai dat multe zile pentru veci de veci.

5. Mare este slava lui din pricina izbăvirii Tale! Splendoare şi măreţie ai pus peste el!

6. Tu i-ai dat binecuvântări veşnice şi l-ai umplut cu bucuria prezenţei Tale.

7. Regele se încrede în Domnul, iar în îndurarea Celui Preaînalt, el va sta neclintit.

8. Mâna Ta îi va ajunge pe toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta îi va ajunge pe cei ce Te urăsc.

9. În ziua arătării Tale îi vei face ca un cuptor aprins; în mânia Ta, Doamne, îi vei înghiţi şi-i va mistui focul!

10. Le vei nimici odraslele de pe pământ şi urmaşii dintre fiii oamenilor,

11. căci Ţi s-au împotrivit cu răutate! Au urzit intrigi, dar nu vor reuşi!

12. Îi vei pune să dea bir cu fugiţii când Îţi vei încorda arcul împotriva lor.

13. Ridică-Te, Doamne, în tăria Ta, ca noi să cântăm şi să lăudăm puterea Ta!