Detaliile cărții

Psalmii 2

1. De ce se întărâtă neamurile şi de ce cugetă popoarele lucruri deşarte?

2. Regii pământului iau poziţie şi conducătorii se strâng laolaltă împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând:

3. „Să rupem legăturile Lor şi să aruncăm funiile Lor de pe noi!“

4. Cel Ce tronează în ceruri râde; Stăpânul îşi bate joc de ei.

5. Apoi le vorbeşte în mânia Lui, şi în urgia Lui îi îngrozeşte.

6. „Totuşi Eu L-am pus pe Împăratul Meu în Sion, muntele Meu cel sfânt.“

7. Voi vesti hotărârea Domnului: El Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut!

8. Cere-Mi şi-Ţi voi da neamurile drept moştenire şi întreg pământul în stăpânire!

9. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasele unui olar!“

10. De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune! Judecători ai pământului, luaţi învăţătură!

11. Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă tremurând!

12. Sărutaţi-L pe Fiu, ca nu cumva să se mânie şi să pieriţi pe cale, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Fericiţi sunt toţi cei ce se încred în El!