Detaliile cărții

Psalmii 149

1. Lăudaţi-L pe Domnul! Cântaţi Domnului un cântec nou; cântaţi lauda Lui în adunarea credincioşilor!

2. Să se bucure Israel de Făcătorul lui şi să se veselească fiii Sionului de Împăratul lor!

3. Să-I laude Numele prin dansuri şi să-I cânte cu tamburine şi cu lira!

4. Domnului Îi este drag poporul Său; de aceea îi înalţă pe cei smeriţi, izbăvindu-i.

5. Să se veselească credincioşii îmbrăcaţi în slavă! Să strige de bucurie în aşternutul lor!

6. Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,

7. ca să se răzbune pe neamuri, să pedepsească popoarele,

8. să le lege regii cu lanţuri şi mai-marii cu obezi de fier,

9. şi să împlinească astfel judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Săi! Lăudaţi-L pe Domnul!