Detaliile cărții

Psalmii 140

Către mai marele cântăreţilor.

1. Izbăveşte-mă, Doamne, de oamenii răi, păzeşte-mă de oamenii violenţi,

2. de cei care se gândesc numai la rău şi care în fiecare zi caută prilej de ceartă.

3. Limba le este ascuţită ca a unui şarpe şi sub buzele lor este venin de viperă! Sela

4. Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui rău! Protejează-mă de omul violent, de cel care se gândeşte cum să-mi împiedice paşii!

5. Nişte îngâmfaţi mi-au ascuns curse, şi-au întins funiile plaselor lor, mi-au pus capcane pe marginea potecii! Sela

6. Eu însă zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu! Ascultă-mi glasul, Doamne, ai milă de mine!

7. Stăpâne Doamne, Mântuitorul meu puternic, Care mi-ai protejat capul în ziua luptei –

8. nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău; nu îngădui să-i reuşească planurile, ca să nu se fălească!“ Sela

9. Capul celor ce mă înconjoară să primească necazurile iscate de buzele lor!

10. Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; să fie aruncaţi în foc, în adâncuri de unde să nu se mai scoale.

11. Fie ca oamenii limbuţi să nu fie întăriţi în ţară; fie ca pe oamenii violenţi şi răi să-i vâneze şi să-i doboare dezastrul.

12. Ştiu că Domnul va face dreptate celui necăjit şi judecată în favoarea celor apăsaţi.

13. Într-adevăr, cei drepţi vor lăuda Numele Tău, iar oamenii integri vor locui în prezenţa Ta.