Detaliile cărții

Psalmii 135

1. Lăudaţi-L pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L, slujitori ai Domnului,

2. care staţi în Casa Domnului, în curţile Casei Dumnezeului nostru!

3. Lăudaţi-L pe Domnul, căci Domnul este bun! Cântaţi Numelui Său, căci este plăcut!

4. Domnul Şi-a ales pe Iacov, pe Israel ca moştenire a Sa.

5. Eu recunosc că Domnul este mare: Domnul nostru este mai mare decât toţi zeii!

6. Domnul face tot ce-I place, atât în ceruri, cât şi pe pământ, atât pe mări, cât şi în toate adâncurile.

7. El face să se ridice norii de la capătul pământului; El trimite fulgerele care vestesc ploaia şi aduce vântul din cămările lui.

8. El este Acela Care a ucis pe întâii născuţi ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace.

9. El a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.

10. El a lovit multe neamuri şi a omorât regi puternici:

11. pe Sihon, regele amoriţilor, pe Og, regele Başanului, şi pe regii tuturor regatelor din Canaan.

12. Apoi a dat ţara acestora ca moştenire, ca moştenire lui Israel, poporul Său.

13. Doamne, Numele Tău este veşnic! Doamne,Tu eşti amintit din generaţie în generaţie.

14. Căci Domnul face dreptate poporului Său şi îi mângâie pe slujitorii Săi.

15. Idolii neamurilor sunt din argint şi din aur, sunt lucrarea mâinilor omeneşti.

16. Au gură, dar nu pot grăi, au ochi, dar nu pot vedea,

17. au urechi, dar nu aud, au nas, dar nu au suflare în nările lor.

18. Asemenea lor sunt şi cei care i-au întocmit, toţi cei ce se încred în ei.

19. Casă a lui Israel, binecuvântează-L pe Domnul! Casă a lui Aaron, binecuvântează-L pe Domnul!

20. Casă a lui Levi, binecuvântează-L pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-L pe Domnul!

21. Binecuvântat să fie Domnul din Sion, El Care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi-L pe Domnul!