Detaliile cărții

Psalmii 128

O cântare a treptelor.

1. Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui!

2. Căci atunci vei mânca din munca mâinilor tale, vei fi fericit şi-ţi va fi bine.

3. Soţia ta va fi ca o viţă roditoare în preajma casei tale, fiii tăi vor fi ca lăstarii de măslin împrejurul mesei tale.

4. Aşa este binecuvântat bărbatul care se teme de Domnul.

5. Domnul să te binecuvânteze din Sion, ca să vezi propăşirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale

6. şi să-i vezi pe fiii fiilor tăi! Pacea fie peste Ierusalim!