Detaliile cărții

Psalmii 125

O cântare a treptelor.

1. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion care nu poate fi clătinat, ci va sta pe vecie.

2. Cum sunt munţii împrejurul Ierusalimului, aşa este Domnul împrejurul poporului Său de acum şi până-n veci.

3. Toiagul celui rău nu va stăpâni partea celor drepţi, pentru ca cei drepţi să nu-şi întindă mâinile spre nedreptate.

4. Fă bine, Doamne, celor buni şi celor drepţi în inimile lor!

5. Cât despre cei care se întorc la căile lor sucite, Domnul îi va îndepărta ca pe făcătorii de rele. Pacea să fie peste Israel!