Detaliile cărții

Psalmii 121

O cântare a treptelor.

1. Îmi voi ridica ochii spre munţi: de unde-mi va veni ajutorul?

2. Ajutorul meu vine de la Domnul, Care a făcut cerurile şi pământul.

3. El nu va lăsa să ţi se clatine piciorul, Păzitorul tău nu va dormita.

4. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Păzitorul lui Israel.

5. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

6. Soarele nu te va bate în timpul zilei, nici luna – în timpul nopţii.

7. Domnul te va păzi de tot ce este rău; El îţi va păzi sufletul.

8. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac!