Detaliile cărții

Psalmii 118

1. Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun, căci veşnică-I este îndurarea!

2. Israel să zică: „Veşnică-I este îndurarea!“

3. Casa lui Aaron să zică: „Veşnică-I este îndurarea!“

4. Cei ce se tem de Domnul să zică: „Veşnică-I este îndurarea!“

5. Din necaz am strigat către Domnul şi Domnul m-a scos la loc larg.

6. Domnul este de partea mea; de aceea nu mă voi teme. Ce-mi poate face un om?!

7. Domnul este de partea mea; El este ajutorul meu. De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

8. Mai bine să cauţi scăparea la Domnul, decât să te încrezi în om.

9. Mai bine să cauţi scăparea la Domnul, decât să te încrezi în cei mari.

10. Toate neamurile mă înconjurau, dar le-am nimicit în Numele Domnului.

11. Mă încercuiau, da, mă împresurau, dar le-am respins în Numele Domnului.

12. Mă împresurau ca nişte albine, dar au fost stinse ca un foc de paie: le-am respins în Numele Domnului.

13. Eram împins cu putere, ca să cad, dar Domnul m-a ajutat.

14. Domnul este tăria şi pricina cântării mele; El mi-a fost mântuirea.

15. Strigăte de bucurie şi de izbăvire se înalţă din corturile celor drepţi; dreapta Domnului aduce izbânda.

16. Dreapta Domnului este înălţată; dreapta Domnului aduce izbânda.

17. Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.

18. Domnul m-a disciplinat aspru, dar nu m-a dat morţii.

19. Deschideţi-mi porţile dreptăţii, ca să intru să-L laud pe Domnul!

20. Aceasta este poarta Domnului; cei drepţi intră pe ea.

21. Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns şi mi-ai dat izbăvire.

22. Piatra pe care au respins-o zidarii, a devenit piatra din capul unghiului.

23. Domnul a făcut acest lucru. El este o minune în ochii noştri.

24. Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o, pentru ca noi să ne veselim şi să ne bucurăm în ea.

25. Doamne, Te rugăm, mântuieşte-ne! Doamne, Te rugăm, dă-ne izbândă!

26. Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului ! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.

27. Domnul este Dumnezeu şi El ne luminează. Legaţi cu funii jertfa şi aduceţi-o până la coarnele altarului!

28. Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi lăuda! Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi înălţa!

29. Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun, căci veşnică-I este îndurarea!