Detaliile cărții

Psalmii 113

1. Lăudaţi-L pe Domnul! Lăudaţi, slujitori ai Domnului, lăudaţi Numele Domnului!

2. Numele Domnului să fie binecuvântat, de acum şi până-n veci!

3. De la răsăritul soarelui şi până la apusul lui, binecuvântat fie Numele Domnului!

4. Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, mai presus de ceruri este slava Lui.

5. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, Cel Ce tronează din înălţime

6. şi totuşi Se apleacă privind spre ceruri şi spre pământ?

7. El îl ridică din pulbere pe cel sărman şi îl înalţă din gunoi pe cel nevoiaş,

8. ca să-l aşeze la un loc cu cei de neam ales, cu cei de neam ales din poporul Său.

9. El îi dă celei sterpe o familie, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi-L pe Domnul!