Detaliile cărții

Psalmii 110

Un psalm al lui David.

1. Domnul i-a zis Stăpânului meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi face din duşmanii Tăi aşternut al picioarelor Tale!

2. Domnul va întinde toiagul puterii Tale din Sion. Stăpâneşte în mijlocul duşmanilor Tăi!

3. Poporul Tău este dornic de luptă, când se adună oştirea Ta. Cu podoabe sfinte din tainiţa zorilor vei primi roua tineretului Tău.“

4. Domnul a jurat şi nu-I va părea rău: „Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melhisedek.

5. Stăpânul este la dreapta Ta. El va zdrobi regi în ziua mâniei Sale.

6. El va judeca neamurile, va umple pământul de leşuri şi va zdrobi căpeteniile întregului pământ.

7. El va bea din pârâul de lângă drum; de aceea Îşi va înălţa fruntea.“