Detaliile cărții

Psalmii 108

O cântare.

1. Inima mea este pregătită, Dumnezeule; voi cânta şi voi suna din instrumentele mele. Trezeşte-te, suflet al meu!

2. Treziţi-vă, harfăşi liră! Voi trezi zorii.

3. Doamne, Te voi lăuda printre popoare, Îţi voi cânta printre neamuri.

4. Căci îndurarea Ta este mai înaltă decât cerurile, iar credincioşia Ta trece de nori!

5. Fii înălţat, Dumnezeule, mai presus de ceruri şi fie slava Ta peste întreg pământul!

6. Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi, dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-mi!

7. Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa: „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul şi voi măsura valea Sucot!

8. Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase; Efraim este coiful Meu, iar Iuda – sceptrul Meu!

9. Moab este vasul în care Mă spăl! Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările, iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

10. Cine mă va conduce în cetatea fortificată? Cine mă va călăuzi până în Edom?

11. Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care ne-ai respins? Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care nu mai ieşi cu oştirile noastre?

12. Dă-ne ajutor împotriva duşmanului, căci zadarnic este sprijinul dat de om!

13. Cu Dumnezeu vom fi biruitori şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri.