Detaliile cărții

Psalmii 10

1. De ce stai departe, Doamne, şi Te ascunzi în vreme de necaz?

2. Cel rău îl urmăreşte cu îngâmfare pe sărman, prinzându-l în planurile pe care le-a urzit.

3. Căci cel rău se laudă cu dorinţele sufletului său, binecuvântându-l pe cel lacom şi dispreţuindu-L pe Domnul.

4. În mândria şi în ura lui, cel rău nu-L caută pe Dumnezeu; „Nu există Dumnezeu!“ gândeşte el tot timpul.

5. Căile lui sunt prospere în orice vreme; judecăţile Tale sunt departe de el; el suflă cu dispreţ împotriva tuturor duşmanilor săi.

6. El zice în inima lui: „Nu mă voi clătina! Nu voi suferi niciodată!“

7. Gura îi este plină de blestem, înşelătorii şi ameninţări; sub limba lui este numai necaz şi nelegiuire.

8. El locuieşte în ascunzişurile din preajma aşezărilor; îl ucide în ascunzători pe cel nevinovat; îşi urmăreşte victimele.

9. Pândeşte din cotlon ca leul din desiş, pândeşte să-l prindă pe sărman, să-l prindă pe sărman şi să-l atragă în cursa lui.

10. Victimele lui sunt zdrobite şi se prăbuşesc; cad sub puterea lui.

11. El îşi spune: „Dumnezeu a uitat! Pe veci Şi-a ascuns faţa, ca să nu mai vadă!“

12. Ridică-Te, Doamne Dumnezeule! Ridică-Ţi mâna! Nu-i uita pe cei sărmani!

13. Oare de ce-L urăşte cel rău pe Dumnezeu? De ce îşi zice: „Tu nu judeci!“?

14. Tu însă vezi necazul şi mâhnirea; te uiţi, ca să le iei în mâna Ta! Ţie Îţi este încredinţat cel fără ajutor; Tu eşti ajutorul orfanului.

15. Fărâmă deci braţul celui rău şi al celui nelegiuit; cere-le socoteală de răutatea lor, ca să nu mai fie de găsit!

16. Domnul este Împărat în veci de veci! Neamurile vor pieri din ţara Lui!

17. Tu, Doamne, asculţi dorinţa celor sărmani; Tu le întăreşti inima, plecându-Ţi urechea la cererea lor,

18. ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit, pentru ca omul, care este din ţărână, să nu mai insufle groaza.