Detaliile cărții

Proverbe 6

Asupra chezăşiei.

1. Fiul meu, dacă ai girat pentru prietenul tău, dacă ai promis pentru altul,

2. dacă eşti legat de ceea ce ai spus şi eşti prins de cuvintele gurii tale,

3. iată ce să faci acum, fiule, ca să te eliberezi, căci ai căzut în mâna prietenului tău: smereşte-te îndată şi stăruieşte înaintea prietenului tău!

4. Nu da somn ochilor tăi, nici odihnă pleoapelor tale.

5. Eliberează-te pe tine însuţi ca o gazelă din mâna vânătorului, ca o pasăre din plasa păsărarului.

Fereşte-te de lenevie.

6. Du-te la furnică, leneşule! Uită-te cu atenţie la căile ei şi fii înţelept!

7. Deşi nu are nici conducător, nici supraveghetor, nici dregător,

8. totuşi, ea îşi strânge provizii în timpul verii şi adună hrană la vremea secerişului.

9. Cât timp vei mai sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?

10. Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi…

11. şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, iar lipsa – ca un om înarmat.

Fereşte-te de răutate.

12. Omul josnic şi ticălos spune cuvinte stricate,

13. clipeşte din ochi, face semn cu picioarele şi gesticulează cu degetele,

14. unelteşte răul cu înşelătoria din inima lui şi întotdeauna seamănă discordii.

15. De aceea distrugerea lui va veni pe neaşteptate, va fi zdrobit deodată şi fără leac.

16. Iată şase lucruri pe care le urăşte DOMNUL, sunt chiar şapte cele pe care le dispreţuieşte:

17. ochii sfidători, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,

18. mintea care urzeşte planuri păcătoase, picioarele care aleargă repede la rău,

19. martorul mincinos şi cel ce seamănă discordii între fraţi.

Fereşte-te de preacurvie.

20. Fiul meu, păstrează îndrumările tatălui tău şi nu uita învăţătura mamei tale.

21. Leagă-le pentru totdeauna la pieptul tău, prinde-le în jurul gâtului tău.

22. Când mergi, acestea te vor conduce; când dormi, te vor veghea; iar când te vei trezi, îţi vor vorbi.

23. Căci porunca este o lampă, învăţătura este o lumină, iar mustrarea disciplinară este calea spre viaţă.

24. Ele te vor proteja de femeia imorală, de flatările femeii străine.

25. N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa fascinat de pleoapele ei.

26. Căci din cauza femeii prostituate, ajungi să rămâi doar cu o bucată de pâine, şi soţia altuia îţi răpeşte viaţa îmbelşugată.

27. Poate cineva să ia foc în sân fără să i se ardă hainele?

28. Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi fără să-i ardă picioarele?

29. Tot aşa este şi cu cel ce se culcă cu soţia altuia: oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.

30. Oamenii nu dispreţuiesc un hoţ dacă el fură ca să-şi aline foamea când este înfometat,

31. însă dacă este prins va plăti înşeptit, chiar dacă va trebui să dea toată averea din casa lui.

32. Un om care comite adulter însă este fără minte! Oricine face aşa se distruge pe sine însuşi.

33. Suferinţa şi ruşinea sunt partea lui, şi dezonoarea nu i se va uita.

34. Căci gelozia înfurie pe un bărbat, şi el nu va avea milă în ziua răzbunării;

35. nu va accepta nici o despăgubire şi va refuza darul, oricât de mare ar fi el.