Detaliile cărții

Proverbe 30

1. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache – un oracol. Oracolul acestui om pentru Itiel, pentru Itiel şi pentru Ucal:

2. „În mod sigur, sunt cel mai neinstruit dintre oameni şi nu am priceperea oamenilor.

3. N-am învăţat înţelepciunea şi nu am cunoştinţa Celui Sfânt.

4. Cine a urcat în ceruri şi a coborât de acolo? Cine a adunat vântul în palmele lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a stabilit toate marginile pământului? Care este numele lui şi cum se numeşte fiul său? Spune-mi, dacă ştii!

5. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este testat, este un scut pentru cei ce îşi găsesc refugiul în El.

6. Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te mustre şi să fii găsit mincinos.

7. Două lucruri Îţi cer, DOAMNE, nu mă refuza înainte de a muri:

8. depărtează de la mine falsitatea şi minciuna; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi doar pâinea pentru fiecare zi,

9. ca nu cumva în bogăţie să mă lepăd de Tine şi să spun: „Cine este DOMNUL?“ sau, în sărăcie fiind, să fur şi să necinstesc Numele Dumnezeului meu.

10. Nu bârfi un slujitor înaintea stăpânului său, ca nu cumva să te blesteme şi să fii găsit vinovat!

11. Sunt unii oameni care îşi blestemă tatăl şi nu-şi binecuvântează mama.

12. Alţii se consideră curaţi, deşi nu sunt spălaţi de murdăria lor.

13. Sunt unii ai căror ochi sunt semeţi şi a căror privire este dispreţuitoare.

14. Sunt unii ai căror dinţi sunt nişte săbii şi ale căror măsele sunt nişte cuţite, ca să-l devoreze pe cel sărac de pe pământ şi pe cel nevoiaş dintre oameni.

15. Lipitoarea are două fiice: „Dă!“ şi „Dă!“ Trei lucruri sunt nesăţioase, chiar patru nu spun niciodată: „Destul!“:

16. Locuinţa Morţilor, femeia stearpă, pământul care nu este niciodată sătul de apă şi focul care nu spune niciodată: „Destul!“

17. Ochiul care dispreţuieşte un tată şi desconsideră ascultarea de mamă va fi scobit de corbii din vale şi va fi mâncat de puii de vultur.

18. Trei lucruri sunt prea uimitoare pentru mine, chiar patru pe care nu le înţeleg:

19. calea vulturului pe cer, calea şarpelui pe stâncă, calea corăbiei în mijlocul mării şi calea unui bărbat cu o fecioară.

20. Iată care este calea unei femei care săvârşeşte adulter: ea mănâncă, se şterge la gură şi spune: „N-am făcut nimic rău!“

21. De trei lucruri tremură pământul, chiar patru nu le poate îndura:

22. un slujitor care ajunge rege, un nebun care se satură de pâine,

23. o femeie dispreţuită care se mărită şi o slujitoare care o moşteneşte pe stăpâna ei.

24. Patru fiinţe sunt neînsemnate pe pământ, dar ele sunt deosebit de înţelepte:

25. furnicile, nişte creaturi cu o mică putere, dar care îşi adună mâncarea vara;

26. viezurii de stâncă, nişte creaturi cu o mică forţă, dar care îşi fac casa în stânci;

27. lăcustele, care deşi nu au un rege, ele înaintează împreună în şiruri,

28. şi şopârla pe care o poţi prinde cu mâna, dar care se găseşte totuşi şi în palatele regilor.

29. Trei fiinţe au un pas impunător şi chiar patru merg cu graţie:

30. leul, viteazul animalelor, care nu se retrage dinaintea nimănui;

31. cocoşul ţanţoş, ţapul şi regele în fruntea oştirii.

32. Dacă ai făcut pe nebunul şi te-ai lăudat pe tine însuţi sau dacă ai plănuit ceva rău, pune-ţi mâna la gură!

33. Căci aşa cum baterea laptelui produce smântână, şi lovirea nasului dă sânge, tot aşa şi provocarea mâniei aduce certuri.