Detaliile cărții

Proverbe 26

1. Aşa cum nu se potriveşte zăpada în timpul verii şi ploaia la seceriş, tot astfel nu se potriveşte nici onoarea pentru un prost.

2. Aşa cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, tot astfel nu nimereşte nici blestemul neîntemeiat.

3. Biciul este pentru cal, căpăstrul pentru măgar, şi nuiaua pentru spinarea proştilor.

4. Nu răspunde prostului după prostia lui, ca nu cumva să fii tu însuţi ca el!

5. Răspunde prostului după prostia lui, ca nu cumva să se considere înţelept!

6. Cel care trimite un mesaj printr-un prost îşi taie singur picioarele şi bea violenţă.

7. Ca picioarele oloage, care atârnă neputincioase, aşa este un proverb în gura unor proşti.

8. Ca legarea unei pietre în praştie aşa este cinstirea unui prost.

9. Ca un tufiş de spini în mâna unui om beat aşa este un proverb în gura unui prost.

10. Ca un arcaş care răneşte pe oricine, aşa este cel ce angajează pe un prost sau pe orice trecător.

11. Aşa cum câinele se întoarce la ceea ce a vărsat, tot astfel îşi repetă şi prostul prostiile.

12. Ai întâlnit vreun om care se consideră înţelept? Este mai multă speranţă pentru un prost decât pentru el.

13. Leneşul spune: „Este un leu pe drum! Un leu fioros hoinăreşte pe străzi!“

14. Aşa cum se întoarce uşa pe balamalele ei, tot astfel se întoarce şi leneşul în patul lui.

15. Leneşul îşi vâră mâna în blid dar este prea obosit să o ducă înapoi la gură.

16. Leneşul se consideră mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu înţelepciune.

17. Ca un om care prinde un câine de urechi, aşa este trecătorul care se bagă într-o ceartă ce nu-l priveşte.

18. Ca un nebun care aruncă săgeţi aprinse şi ucigătoare,

19. aşa este omul care înşală pe semenul său şi spune: „Doar am glumit!“

20. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge şi când nu mai este nici un bârfitor, cearta încetează.

21. După cum cărbunele face jar şi lemnul foc, tot astfel şi omul certăreţ stârneşte conflicte.

22. Cuvintele bârfitorului sunt ca nişte prăjituri, care alunecă până în adâncul stomacului.

23. Ca poleiala de argint peste un vas de lut aşa sunt buzele prefăcute şi o inimă rea.

24. Omul rău se preface cu buzele lui, dar în mintea lui urzeşte înşelăciunea.

25. Deşi vorbirea lui este încântătoare, nu-l crede, căci şapte ticăloşii sunt în inima lui!

26. Ura lui poate fi ascunsă prin făţărnicie, dar răutatea lui va fi descoperită în adunare.

27. Cine sapă o groapă va cădea în ea, iar piatra se întoarce chiar peste cel ce o rostogoleşte.

28. Limba mincinoasă urăşte pe cei răniţi de ea şi gura linguşitoare aduce ruina.