Detaliile cărții

Proverbe 20

1. Vinul este batjocoritor şi băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.

2. Teroarea pe care o insuflă regele este ca răcnetul unui leu; cine îi provoacă mânia îşi pierde viaţa.

3. Este o onoare pentru om să evite certurile, dar orice nebun se arată gata de ceartă.

4. Leneşul nu ară toamna, aşa că nu va găsi nimic la seceriş.

5. Sfaturile inimii unui om sunt ca nişte ape adânci, dar cel priceput ştie să scoată din ele.

6. Mulţi oameni pretind că au bunătate, dar cine poate găsi un om credincios?

7. Cel drept umblă în integritatea lui; binecuvântaţi îi sunt copiii după el!

8. Când regele stă pe tronul lui ca să judece, spulberă orice rău cu privirea lui.

9. Cine poate spune: „Mi-am păstrat inima curată, sunt curat şi fără păcat.“?

10. Greutăţile diferite şi măsurile diferite sunt ambele o urâciune înaintea Domnului.

11. Chiar şi un copil se face cunoscut prin faptele lui, dacă purtarea lui este curată şi dreaptă.

12. Urechea care aude şi ochiul care vede, DOMNUL le-a făcut pe amândouă!

13. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac! Deschide ochii şi te vei sătura de mâncare!

14. „Nu-i bun, nu-i bun!“, spune cumpărătorul, şi, plecând, se laudă cu ce a cumpărat.

15. Aur şi rubine sunt din abundenţă, dar buzele care răspândesc cunoştinţa sunt un giuvaier preţios.

16. Ia-i haina celui ce a girat pentru un străin şi ţine-o garanţie dacă a girat pentru o străină!

17. Mâncarea obţinută prin înşelătorie este dulce omului, dar, după aceea, gura lui va fi plină de pietriş.

18. Fă-ţi planurile căutând sfaturi şi fă războiul prin sfaturi înţelepte!

19. Bârfitorul dezvăluie lucruri confidenţiale; de aceea nu te asocia cu omul care vorbeşte prea mult.

20. Dacă un om îşi blestemă tatăl sau mama, i se va stinge lampa în negura nopţii.

21. O moştenire câştigată repede la început nu va fi binecuvântată la sfârşit.

22. Nu spune: „Îi voi întoarce eu acest rău!“ Nădăjduieşte în DOMNUL, şi El te va scăpa!

23. Greutăţile diferite sunt o urâciune înaintea Domnului şi cântarul înşelător nu Îi este plăcut.

24. Paşii omului sunt îndrumaţi de DOMNUL. Cum şi-ar putea înţelege omul propria-i cale?

25. Este o capcană pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă şi abia mai târziu să se gândească la jurămintele făcute.

26. Un rege înţelept îi spulberă pe cei răi şi trece cu roata de treierat peste ei.

27. Lumina DOMNULUI pătrunde duhul omului; ea cercetează cea mai tainică parte a fiinţei lui.

28. Îndurarea şi credincioşia îl protejează pe rege şi, prin bunătate, tronul lui este în siguranţă.

29. Gloria tinerilor este puterea lor, iar perii albi sunt cinstea bătrânilor.

30. Loviturile şi rănile curăţă răul şi bătăile curăţă cele mai tainice părţi ale fiinţei.