Detaliile cărții

Osea 8

1. „Du trâmbiţa la gură! Unul ca un vultur vine peste casa Domnului, pentru că au încălcat legământul Meu şi s-au răzvrătit împotriva Legii Mele.

2. Ei strigă către Mine: «Dumnezeul nostru, noi, Israel, Te cunoaştem!»

3. Însă Israel a respins binele şi de aceea duşmanul îl va urmări.

4. Ei întronează regi, dar fără Mine, pun căpetenii, fără consimţământul Meu. Din argintul şi din aurul lor îşi fac idoli spre propria lor pierzare.

5. Viţelul tău este o scârbă, Samario! Mânia Mea este aprinsă împotriva lor. Până când tot nu vor fi în stare să trăiască în curăţie?

6. Din Israel este idolul acesta! Un meşteşugar l-a făcut şi nu este Dumnezeu. De aceea viţelul Samariei va fi făcut bucăţi.

7. Pentru că au semănat vânt, vor secera furtună! Nu vor avea parte de spic cu boabe; din ce va răsări, nu se va putea face făină; şi chiar dacă s-ar putea face, ar înghiţi-o străinii.

8. Israelul este înghiţit. Acum el a ajuns printre neamuri ca un vas fără valoare.

9. Căci s-au dus după ajutor în Asiria ca un măgar sălbatic, rătăcind singuratic. Efraim s-a vândut amanţilor.

10. Chiar dacă s-au vândut printre neamuri, acum Eu îi voi strânge. Curând se vor încovoia sub povara pusă de măreţul împărat.

11. Deşi Efraim a înmulţit altarele pentru jertfele pentru păcat, ele au devenit pentru el altare pentru păcat.

12. Eu le-am scris mulţimea de învăţături din Legea Mea, dar ele sunt privite ca ceva străin.

13. Ei înjunghie jertfele pe care Mi le aduc ca daruri şi mănâncă carnea, însă Domnul nu le acceptă. Acum El Îşi va aduce aminte de fărădelegea lor şi-i va pedepsi pentru păcatele lor: se vor întoarce în Egipt.

14. Israel L-a uitat pe Făcătorul lui şi şi-a zidit palate, iar Iuda şi-a înmulţit cetăţile fortificate. Însă Eu voi trimite foc în cetăţile lui, iar acesta îi va mistui fortăreţele.“