Detaliile cărții

Osea 12

1. „Efraim se hrăneşte cu vânt; toată ziua aleargă după vântul de răsărit şi înmulţeşte minciuna şi violenţa. El a încheiat legământ cu Asiria şi a dus untdelemnul de măsline în Egipt.

2. Domnul are o acuză de adus lui Iuda; El îl va pedepsi pe Iacov după umbletele lui şi îi va răsplăti după faptele lui.

3. Încă din pântece el l-a apucat pe fratele său de călcâi, iar când a fost în putere s-a luptat cu Dumnezeu.

4. S-a luptat cu Îngerul şi a biruit; a plâns şi s-a rugat de El. El l-a găsit la Betel şi acolo a vorbit cu noi

5. Domnul, Dumnezeul Oştirilor, Care este cunoscut ca Domnul.

6. Cât despre tine, întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează dragostea şi dreptatea şi nădăjduieşte neîncetat în Dumnezeul tău.

7. Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă înşelătoare; îi place să jecmănească.

8. Efraim zice: «M-am îmbogăţit! Am făcut avere! În tot ce am obţinut, nimeni nu mi-ar putea găsi vreo vină care să-mi fie considerată păcat!»

9. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din ţara Egiptului. Te voi face să locuieşti iarăşi în corturi, ca în zilele de sărbătoare!

10. Eu le-am vorbit profeţilor; Eu am înmulţit viziunile şi am vorbit în pilde prin profeţi.

11. Este Ghiladul nelegiuit? Cu siguranţă va ajunge un nimic! Ei jertfesc boi la Ghilgal, de aceea altarele lor vor ajunge mormane de pietre pe brazdele câmpului.

12. Iacov a fugit în ţara Aramului. Israel a muncit pentru o soţie; pentru o nevastă a păzit el oile.

13. Domnul l-a scos pe Israel din Egipt printr-un profet; printr-un proroc a fost el păzit.

14. Amarnic L-a mai mâniat Efraim pe Dumnezeu! Dar Stăpânul său va lăsa asupra lui vina sângelui vărsat şi-i va răsplăti pentru batjocura adusă.“