Detaliile cărții

Numeri 4

Slujbele Chehatiţilor.

1. Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron:

2. „Număraţi-i pe fiii lui Chehat separat de ceilalţi leviţi, după clanurile şi familiile lor,

3. de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi aceia care sunt în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii.

4. Iată care este slujirea fiilor lui Chehat la Cortul Întâlnirii: să aibă grijă de lucrurile preasfinte.

5. În timp ce tabăra se pregăteşte de pornire, Aaron şi fiii săi să intre, să dea jos draperia despărţitoare şi să acopere Chivotul Mărturiei cu ea;

6. apoi să pună deasupra ei o învelitoare din piele de viţel de mare şi să întindă peste aceasta o acoperitoare în întregime de culoare albastră, după care să pună drugii la loc.

7. Peste masa pâinii prezentării să întindă o acoperitoare de culoare albastră şi să pună pe ea farfuriile, vasele pentru tămâie, ulcioarele şi bolurile pentru jertfele de băutură; pâinea prezentării să fie, de asemenea, pe ea.

8. Apoi să întindă peste acestea o acoperitoare de culoare cărămizie, iar peste aceasta să pună o învelitoare din piele de viţel de mare, după care să pună drugii la loc.

9. Să ia o învelitoare de culoare albastră şi să acopere sfeşnicul pentru luminat cu candelele lui, mucarniţele lui, tăviţele lui şi toate vasele pentru untdelemn folosite la întrebuinţarea lui;

10. să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare din piele de viţel de mare şi să-l aşeze pe targă.

11. Peste altarul de aur să întindă o acoperitoare de culoare albastră, iar peste aceasta să pună o învelitoare din piele de viţel de mare, după care să pună drugii la loc.

12. Apoi ei vor trebui să ia toate uneltele pentru slujire care sunt folosite în Lăcaş, să le pună într-o acoperitoare de culoare albastră, să le acopere cu o învelitoare din piele de viţel de mare şi să le pună pe targă.

13. Să ia cenuşa de pe altar şi să întindă peste altar o acoperitoare de culoare purpurie;

14. să pună deasupra altarului toate uneltele lui care sunt folosite pentru slujire: făraşele, furculiţele, lopeţile, vasele, toate uneltele altarului; să întindă peste el o învelitoare din piele de viţel de mare şi să îi pună drugii.

15. Când Aaron şi fiii săi vor fi terminat de acoperit Lăcaşul şi toate lucrurile Lăcaşului, iar tabăra va fi gata de pornire, fiii lui Chehat vor trebui să vină şi să ducă aceste lucruri; dar să nu atingă nici unul din lucrurile sfinte pentru că vor muri. Acestea sunt lucrurile Cortului Întâlnirii pe care vor trebui să le ducă fiii lui Chehat.

16. Elazar, fiul preotului Aaron, va fi responsabil de untdelemnul pentru luminat, de tămâia mirositoare, de darul de mâncare continuu, de untdelemnul pentru ungere, de tot Tabernaculul cu tot ce este în el, de Lăcaş şi de uneltele lui.“

17. După aceea, Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron:

18. „Aveţi grijă de seminţia clanurilor chehatiţilor, ca nu cumva să fie nimicită din mijlocul leviţilor.

19. Iată ce va trebui să faceţi pentru ei, ca să trăiască şi să nu moară atunci când se vor apropia de lucrurile sfinte: Aaron şi fiii lui vor trebui să intre şi să dea fiecăruia ceva de făcut sau de dus.

20. Fiii lui Chehat însă nu vor avea voie să intre şi să se uite nici măcar o clipă la lucrurile sfinte, pentru că altfel vor muri.“

Slujbele Gherşoniţilor.

21. Apoi Domnul i-a zis lui Moise:

22. „Număraţi-i şi pe fiii lui Gherşon după familiile şi clanurile lor,

23. de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi aceia care sunt în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii.

24. Iată care este slujba clanurilor gherşoniţilor, slujba pe care vor trebui s-o facă şi ce anume vor trebui să ducă:

25. să ducă draperiile Tabernaculului, Cortul Întâlnirii cu învelitoarea lui, acoperitoarea din piei de viţei de mare care se pune deasupra, draperia de la intrarea în Cortul Întâlnirii,

26. draperiile curţii, draperia de la intrarea pe poarta curţii care înconjoară Tabernaculul şi altarul, funiile lor şi toate uneltele care ţin de ele; ei să facă tot ce este nevoie cu privire la acestea.

27. Toată slujirea gherşoniţilor cu privire la tot ce trebuie să ducă şi tot ce trebuie să facă, să fie făcută la porunca lui Aaron şi a fiilor săi; să-i pui responsabili peste tot ce au de dus.

28. Aceasta este slujirea clanurilor gherşoniţilor în ce priveşte Cortul Întâlnirii; responsabilităţile lor să fie sub supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Slujbele fiilor lui Merari.

29. Cu privire la fiii lui Merari, să-i numeri după clanurile şi familiile lor,

30. de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe oricine este în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii.

31. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le ducă, aceasta este toată slujirea lor la Cortul Întâlnirii: scândurile Tabernaculului cu drugii lor, stâlpii, piedestalele,

32. stâlpii curţii de jur împrejur, piedestalele lor, ţăruşii lor şi funiile lor, toate uneltele lor şi tot ce ţine de acestea; să specificaţi exact numele lucrurilor pe care trebuie să le ducă.

33. Aceasta este slujirea clanurilor fiilor lui Merari, toată slujirea lor la Cortul Întâlnirii, sub supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron.“

34. Moise, Aaron şi conducătorii adunării i-au numărat pe fiii lui Chehat, potrivit clanurilor şi familiilor lor,

35. de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi aceia care erau în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii;

36. numărul lor pe clanuri a fost de două mii şapte sute cincizeci.

37. Aceştia au fost cei ieşiţi la numărătoare din clanurile chehatiţilor, toţi aceia care puteau să slujească la Cortul Întâlnirii, pe care Moise şi Aaron i-au numărat după porunca Domnului dată prin Moise.

38. Apoi au fost număraţi gherşoniţii potrivit clanurilor şi familiilor lor,

39. de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani. Cei ce erau în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii,

40. număraţi potrivit clanurilor şi familiilor lor, au fost două mii şase sute treizeci de oameni.

41. Aceştia au fost cei ieşiţi la numărătoare din clanurile gherşoniţilor, toţi aceia care puteau să slujească la Cortul Întâlnirii, pe care Moise şi Aaron i-au numărat după porunca Domnului.

42. După aceea, au fost număraţi cei din clanurile fiilor lui Merari, potrivit clanurilor şi familiilor lor,

43. de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani. Cei ce erau în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii,

44. număraţi potrivit clanurilor lor, au fost trei mii două sute de oameni.

45. Aceştia au fost cei ieşiţi la numărătoare din clanurile fiilor lui Merari, pe care Moise şi Aaron i-au numărat după porunca Domnului dată prin Moise.

46. Toţi leviţii care au fost număraţi, pe care Moise, Aaron şi conducătorii lui Israel i-au numărat potrivit clanurilor şi familiilor lor,

47. de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, toţi aceia care puteau să slujească şi să ducă poverile de la Cortul Întâlnirii,

48. au fost în număr de opt mii cinci sute optzeci.

49. Ei au fost număraţi după porunca dată de Domnul prin Moise, fiecăruia arătându-i-se ce trebuie să slujească şi ce trebuie să ducă. Şi astfel ei au fost număraţi aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.