Detaliile cărții

Numeri 31

Biruinţa asupra Madianiţilor.

1. Domnul i-a zis lui Moise:

2. „Răzbună-i pe israeliţi împotriva midianiţilor; după aceea vei fi adăugat la poporul tău.“

3. Moise a spus poporului: „Înarmaţi câţiva bărbaţi dintre voi care să meargă la luptă împotriva lui Midian şi să aducă răzbunarea Domnului asupra lui.

4. Trimiteţi la război câte o mie de bărbaţi din fiecare seminţie a lui Israel.“

5. Astfel, din miile lui Israel, au fost pregătiţi douăsprezece mii de bărbaţi, câte o mie din fiecare seminţie.

6. Moise i-a trimis la luptă pe aceşti o mie de bărbaţi din fiecare seminţie, împreună cu preotul Fineas, fiul lui Elazar, care a luat cu el uneltele sfinte şi trâmbiţele de luptă.

7. Aceştia s-au luptat împotriva Midianului, după cum îi poruncise Domnul lui Moise şi au ucis toţi bărbaţii.

8. Alături de cei ucişi se aflau şi cei cinci regi ai Midianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba. Au ucis cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor.

9. Israeliţii au luat ca pradă de război femeile midianite şi copiii lor, vitele lor, turmele lor şi toate celelalte bunuri.

10. Au dat foc tuturor cetăţilor în care au locuit midianiţii precum şi tuturor fortăreţelor lor.

11. Au luat toată prada şi tot ce au jefuit, atât oameni, cât şi animale,

12. şi le-au adus – prizonierii, prada şi jafurile – lui Moise, preotului Elazar şi adunării israeliţilor la tabăra din câmpiile Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.

13. Moise, preotul Elazar şi toţi conducătorii adunării s-au dus să-i întâlnească în afara taberei.

14. Moise s-a mâniat pe conducătorii oştirii – pe conducătorii peste mii şi conducătorii peste sute – care se întorceau din război:

15. „Cum? Aţi lăsat în viaţă femeile?“, i-a întrebat el.

16. „Ele sunt acelea care au urmat sfatul lui Balaam şi au fost un prilej de păcătuire a israeliţilor împotriva Domnului, în cele întâmplate la Peor, astfel încât poporul Domnului a fost lovit de o urgie.

17. Acum, ucideţi toţi băieţii precum şi toate femeile care n-au cunoscut un bărbat, culcându-se cu el,

18. iar pe fetele care nu s-au culcat niciodată cu un bărbat puteţi să vi le păstraţi vouă.

Curăţirea căpeteniilor şi ostaşilor.

19. Apoi toţi aceia dintre voi care aţi ucis pe cineva sau aţi atins vreun cadavru trebuie să rămâneţi afară din tabără şapte zile. A treia şi a şaptea zi trebuie să vă curăţiţi, atât voi, cât şi prizonierii voştri.

20. De asemenea, să curăţiţi orice haină şi orice lucru făcut din piele, din păr de capră sau din lemn.“

21. Apoi preotul Elazar le-a zis bărbaţilor care fuseseră la război: „Iată ce porunceşte Legea pe care i-a poruncit-o Domnul lui Moise:

22. «Aurul, argintul, bronzul, fierul, cositorul, plumbul

23. şi orice lucru care poate suferi focul, să-l treceţi prin foc şi apoi prin apa de curăţire, ca să fie curăţit. Tot ce nu suportă focul trebuie curăţit prin această apă.

24. A şaptea zi să vă spălaţi hainele şi veţi fi curaţi. Apoi veţi putea să vă întoarceţi în tabără.»“

Împărţirea prăzii.

25. Domnul i-a zis lui Moise:

26. „Tu, preotul Elazar şi toţi conducătorii familiilor din adunare să număraţi toţi oamenii şi toate animalele care au fost luate ca pradă.

27. Împărţiţi prada între cei care au luat parte la luptă şi restul adunării.

28. De la bărbaţii care au luptat în război, să aduci ca tribut Domnului câte unul la cinci sute, fie oameni, boi, măgari, oi sau ţapi.

29. Ia acest tribut din jumătatea cuvenită lor şi dă-l preotului Elazar, ca parte a Domnului.

30. Din cealaltă jumătate, cuvenită poporului, alege câte unul din fiecare cincizeci – dintre oameni, boi, măgari, oi, ţapi sau orice alt animal – şi dă-i leviţilor care sunt responsabili de Tabernaculul Domnului.“

31. Moise şi preotul Elazar au făcut întocmai după cum îi poruncise Domnul lui Moise.

32. Prada rămasă din jaful făcut de ostaşi era de şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi,

33. şaptezeci şi două de mii de boi,

34. şaizeci şi una de mii de măgari

35. şi treizeci şi două de mii de femei care nu s-au culcat niciodată cu un bărbat.

36. Jumătatea care alcătuia partea celor ce luptaseră în război era: trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,

37. din care şase sute şaptezeci şi cinci erau tribut Domnului;

38. treizeci şi şase de mii de boi, din care şaptezeci şi doi erau tribut Domnului;

39. treizeci de mii cinci sute de măgari, din care şaizeci şi unu erau tribut Domnului;

40. şaisprezece mii de oameni, din care treizeci şi doi erau tribut Domnului.

41. Moise a dat acest tribut preotului Elazar, ca parte a Domnului, după cum Domnul îi poruncise lui Moise.

42. Jumătatea care alcătuia partea israeliţilor, pe care Moise a separat-o de cea a ostaşilor

43. – jumătatea adunării – era de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,

44. treizeci şi şase de mii de boi,

45. treizeci de mii cinci sute de măgari

46. şi şaisprezece mii de oameni.

47. Din jumătatea israeliţilor, Moise a ales câte unul din fiecare cincizeci de oameni şi animale, după cum i-a poruncit Domnul şi i-a dat leviţilor care erau responsabili de Tabernaculul Domnului.

48. Atunci conducătorii oştirii – cei peste mii şi cei peste sute – s-au dus la Moise

49. şi i-au zis: „Slujitorii tăi au numărat luptătorii de sub comanda noastră şi nu lipseşte nici unul.

50. Noi aducem ca jertfă Domnului tot ce am găsit ca obiect de aur – lănţişoare, brăţări, inele, cercei şi coliere – ca să facem ispăşire pentru sufletele noastre înaintea Domnului.“

51. Moise şi preotul Elazar au acceptat de la ei toate aceste obiecte lucrate în aur.

52. Tot aurul pe care conducătorii peste mii şi conducătorii peste sute l-au adus Domnului cântărea şaisprezece mii şapte sute cincizeci de şecheli.

53. Fiecare luptător şi-a păstrat prada pentru sine.

54. Moise şi preotul Elazar au acceptat aurul adus de conducătorii peste mii şi conducătorii peste sute şi l-au adus în Cortul Întâlnirii ca o aducere-aminte pentru israeliţi înaintea Domnului.