Detaliile cărții

Numeri 29

Jertfe în ziua trâmbiţei.

1. În prima zi a lunii a şaptea să aveţi o adunare sfântă; să nu faceţi nici o muncă obişnuită în timpul ei. Este ziua când veţi suna din trâmbiţe.

2. Să aduceţi o ardere de tot de o aromă plăcută Domnului, dintr-un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, toţi fără meteahnă.

3. Darul de mâncare să fie din făină aleasă, amestecată cu untdelemn: trei zecimi de efă alături de viţel, două zecimi pentru berbec

4. şi câte o zecime alături de fiecare miel din cei şapte.

5. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, ca să se facă ispăşire pentru voi.

6. Toate acestea să fie aduse în afară de arderea de tot lunară, cu darul ei de mâncare, arderea de tot continuă, cu darul ei de mâncare şi jertfele lor de băutură care au fost stabilite. Aceasta este o jertfă mistuită de foc pentru Domnul, de o aromă plăcută.

Jertfe pentru ziua împăcării.

7. În a zecea zi a lunii a şaptea să ţineţi o adunare sfântă. Să vă smeriţi sufletele şi să nu lucraţi nimic.

8. Să aduceţi ca ardere de tot de o aromă plăcută Domnului, un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, toţi fără meteahnă.

9. Darul de mâncare să fie adus din făină aleasă, amestecată cu untdelemn: trei zecimi de efă alături de viţel, două zecimi alături de berbec

10. şi câte o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.

11. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de jertfa de ispăşire pentru păcat, arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfele de băutură.

Jertfele pentru sărbătoarea colibelor.

12. În a cincisprezecea zi a lunii a şaptea să aveţi o adunare sfântă şi să nu faceţi nici o muncă obişnuită în timpul ei. Ţineţi o sărbătoare în cinstea Domnului timp de şapte zile.

13. Să aduceţi ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului, din treisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă.

14. Darul de mâncare să fie adus din făină aleasă, amestecată cu untdelemn: trei zecimi de efă alături de fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi alături de fiecare din cei doi berbeci

15. şi o zecime alături de fiecare din cei paisprezece miei.

16. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

17. A doua zi să aduceţi doisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă.

18. Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darurile de mâncare, şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite.

19. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfele de băutură.

20. În a treia zi să aduceţi unsprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă.

21. Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darurile de mâncare, şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite.

22. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

23. În a patra zi să aduceţi zece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă.

24. Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darurile de mâncare, şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite.

25. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

26. În a cincea zi să aduceţi nouă viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă.

27. Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darurile de mâncare, şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite.

28. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

29. În a şasea zi să aduceţi opt viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă.

30. Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darurile de mâncare, şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite.

31. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfele de băutură.

32. În a şaptea zi să aduceţi şapte viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă.

33. Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darurile de mâncare, şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite.

34. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

35. În a opta zi să ţineţi o adunare şi să nu faceţi nici o muncă obişnuită.

36. Să aduceţi ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului, dintr-un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, toţi fără meteahnă.

37. Împreună cu viţelul, berbecul şi mieii să aduceţi şi darurile de mâncare, şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite.

38. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

39. Acestea sunt jertfele pe care trebuie să le aduceţi Domnului la sărbătorile rânduite, în afară de jertfele pentru împlinirea unui jurământ şi darurile de bunăvoie: arderi de tot, daruri de mâncare, jertfe de băutură şi jertfe de pace.»“

40. Moise le-a spus israeliţilor tot ce i-a poruncit Domnul.