Detaliile cărții

Numeri 22

Balac trimite după Balaam.

1. Israeliţii au plecat şi şi-au aşezat tabăra în câmpiile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului.

2. Balak, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce le făcuse Israel amoriţilor,

3. iar Moab s-a îngrozit la vederea unui popor aşa de mare; Moab s-a umplut de groază în faţa israeliţilor.

4. Atunci moabiţii le-au zis bătrânilor Midianului: „Mulţimea aceasta va înghiţi tot ce se află în jurul nostru, aşa cum mănâncă boul verdeaţa câmpului.“ Balak, fiul lui Ţipor, rege al Moabului în vremea aceea,

5. a trimis soli să-l cheme pe Balaam, fiul lui Beor, care locuia la Petor, lângă râu, în ţara lui natală. Balak i-a zis: „Un popor a ieşit din Egipt, a acoperit faţa pământului şi s-a aşezat înaintea mea.

6. Vino acum, te rog, şi blestemă acest popor, căci este prea puternic pentru mine. Poate în acest fel îi voi putea învinge şi alunga din ţară, căci ştiu că ce binecuvântezi tu este binecuvântat şi ce blestemi tu este blestemat.“

7. Bătrânii Moabului şi ai Midianului au plecat luând cu ei daruri pentru prezicător. Când au ajuns la Balaam i-au spus cuvintele lui Balak.

8. „Petreceţi noaptea aici, le-a spus Balaam, şi vă voi răspunde ce-mi va spune Domnul.“ Conducătorii moabiţi au rămas astfel la Balaam.

9. Dumnezeu a venit la Balaam şi i-a zis: – Cine sunt oamenii aceştia care au venit la tine?

10. Balaam I-a răspuns lui Dumnezeu: – Balak, fiul lui Ţipor, i-a trimis să-mi spună:

11. „Un popor a ieşit din Egipt şi a acoperit faţa pământului. Vino acum şi blestemă-l. Poate atunci îi voi putea învinge şi alunga din ţară.“

12. Dumnezeu i-a zis lui Balaam: – Să nu mergi cu ei şi să nu blestemi acest popor, căci el este binecuvântat.

13. Balaam s-a sculat dimineaţa şi le-a zis conducătorilor lui Balak: – Duceţi-vă în ţara voastră căci Domnul nu-mi dă voie să vin cu voi.

14. Conducătorii moabiţilor s-au ridicat, s-au întors la Balak şi i-au spus: „Balaam a refuzat să vină cu noi.“

Măgăriţa lui Balaam vorbeşte.

15. Atunci Balak a trimis alţi conducători, mai numeroşi şi mai cu vază decât primii.

16. Aceştia au mers la Balaam şi i-au spus: – Aşa îţi vorbeşte Balak, fiul lui Ţipor: „Nu lăsa pe nimeni să te împiedice să vii la mine,

17. căci te voi umple de slavă şi voi face tot ce-mi vei spune. Vino, te rog, şi blestemă acest popor pentru mine!“

18. Balaam le-a răspuns slujitorilor lui Balak: – Chiar dacă Balak mi-ar da palatul lui plin cu argint şi aur, tot n-aş putea să fac nici un lucru, oricât de mic sau mare, peste porunca Domnului, Dumnezeul meu.

19. Rămâneţi, vă rog, şi voi aici peste noapte şi voi afla ce-mi va mai spune Domnul.

20. În noaptea aceea Domnul a venit la Balaam şi i-a zis: „Dacă oamenii aceştia au venit să te cheme ca să mergi cu ei, scoală-te şi mergi cu ei, dar să faci doar ce-ţi voi porunci Eu.“

21. Dimineaţa, Balaam s-a sculat, a pus şaua pe măgăriţa sa şi a plecat cu conducătorii moabiţi.

22. Dar Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase şi Îngerul Domnului S-a aşezat în drum ca să i se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, iar împreună cu el erau şi doi din slujitorii lui.

23. Măgăriţa L-a văzut pe Îngerul Domnului stând în mijlocul drumului cu sabia în mână şi a părăsit drumul, luând-o pe câmp. Balaam a început să-şi bată măgăriţa ca s-o poată aduce din nou pe drum.

24. Atunci Îngerul Domnului S-a aşezat pe un drum îngust între două vii unde erau ziduri de o parte şi de alta.

25. Când măgăriţa L-a văzut pe Îngerul Domnului s-a împins lângă perete, strângând piciorul lui Balaam. Atunci el a bătut-o din nou.

26. Îngerul Domnului s-a mutat într-un loc strâmt unde nu era loc să te întorci nici la dreapta, nici la stânga.

27. Când măgăriţa L-a văzut pe Îngerul Domnului s-a culcat la pământ sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a început să o bată cu un băţ.

28. Atunci Domnul a deschis gura măgăriţei şi ea i-a zis lui Balaam: – Ce ţi-am făcut de m-ai bătut de trei ori?

29. Balaam i-a răspuns măgăriţei: – Pentru că ţi-ai bătut joc de mine! Dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide chiar acum.

30. Măgăriţa i-a răspuns: – Nu sunt eu măgăriţa ta pe care ai călărit din zilele tinereţii tale până astăzi? Am eu obiceiul să mă port astfel? – Nu, i-a răspuns el.

31. Atunci Domnul i-a deschis ochii lui Balaam şi el L-a văzut pe Îngerul Domnului stând în mijlocul drumului cu sabia scoasă. El s-a închinat cu faţa la pământ.

32. Îngerul Domnului l-a întrebat: – De ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci calea ta este una nechibzuită înaintea Mea.

33. Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea Mea. Dacă nu s-ar fi abătut, te-aş fi ucis cu siguranţă, dar pe ea aş fi cruţat-o.

34. Balaam I-a răspuns Îngerului Domnului: – Am păcătuit căci nu am ştiut că stăteai împotriva mea în mijlocul drumului. Dacă ceea ce fac este un lucru rău în ochii Tăi, mă voi întoarce.

35. Îngerul Domnului i-a zis lui Balaam: – Du-te cu oamenii aceştia, dar să le vorbeşti doar cuvintele pe care ţi le voi spune Eu. Astfel Balaam a mers mai departe cu conducătorii lui Balak.

Întâmpirea lui Balaam.

36. Când Balak a auzit că vine Balaam, i-a ieşit în întâmpinare în cetatea moabită de la hotarul Arnonului, la capătul teritoriului lui.

37. Balak i-a zis lui Balaam: – N-am trimis eu oare să te cheme la mine? De ce nu ai venit? Oare nu sunt eu în stare să te umplu de slavă?

38. – Iată-mă, am venit, i-a răspuns Balaam, dar oare voi putea să vorbesc ceva? Trebuie să spun doar cuvântul pe care mi-l va pune Dumnezeu în gură.

39. Balaam a mers cu Balak şi au intrat în cetatea Chiriat-Huţot.

40. Balak a înjunghiat oi şi capre şi a trimis din ele atât lui Balaam, cât şi conducătorilor care erau cu el.

41. A doua zi Balak l-a luat pe Balaam şi l-a urcat pe Bamot-Baal de unde se putea vedea o parte din popor.