Detaliile cărții

Numeri 15

Legi asupra jertfelor.

1. Domnul i-a zis lui Moise:

2. „Spune-le israeliţilor: «Când veţi ajunge în ţara în care veţi locui, pe care v-o voi da,

3. şi veţi aduce Domnului o jertfă mistuită de foc – fie o ardere de tot, fie o jertfă pentru împlinirea unui jurământ deosebit sau un dar de bunăvoie sau o jertfă cu ocazia sărbătorilor periodice – ca să faceţi din cirezile sau turmele voastre o aromă plăcută Domnului,

4. cel care va aduce Domnului o astfel de jertfă va trebui să aducă şi un dar de mâncare dintr-o zecime de efă de făină aleasă, amestecată cu un sfert de hin de untdelemn.

5. Pentru fiecare miel adus ca jertfă sau ca ardere de tot, să aducă şi un sfert de hin de vin ca jertfă de băutură.

6. Pentru fiecare berbec să aducă şi un dar de mâncare din două zecimi de efă de făină aleasă, amestecată cu o treime de hin de untdelemn,

7. şi o jertfă de băutură dintr-o treime de hin de vin, de o aromă plăcută Domnului.

8. Când vor aduce un bou ca jertfă sau ca ardere de tot pentru împlinirea unui jurământ deosebit sau ca jertfă de pace în cinstea Domnului,

9. să aducă împreună cu boul un dar de mâncare din trei zecimi de efă de făină aleasă, amestecată cu o jumătate de hin de untdelemn

10. şi o jertfă de băutură din jumătate de hin de vin ca jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

11. Aşa să se facă pentru fiecare bou sau berbec sau pentru fiecare dintre miei sau iezi.

12. Aşa să se facă pentru fiecare în parte, oricare ar fi numărul lor.

13. Aşa să facă orice băştinaş care îşi va aduce jertfa mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

14. Dacă vreun străin care locuieşte cu voi sau care se naşte printre voi de-a lungul generaţiilor, va dori să aducă o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului, el va trebui să facă aşa cum faceţi voi.

15. Să fie o singură poruncă pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte printre voi, o poruncă veşnică pentru toate generaţiile; şi voi şi străinul veţi fi la fel înaintea Domnului.

16. Să fie aceeaşi lege şi aceeaşi poruncă atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte cu voi.»“

Pârga plămădelii.

17. Domnul i-a zis lui Moise:

18. „Spune-le israeliţilor: «După ce veţi ajunge în ţara în care vă duc,

19. când veţi mânca din pâinea ţării să aduceţi Domnului o jertfă prin ridicare.

20. Din prima parte a aluatului să aduceţi o turtă ca jertfă prin ridicare; să o aduceţi aşa cum aduceţi o jertfă prin ridicare din aria de treierat.

21. În toate generaţiile să aduceţi Domnului această jertfă din prima parte a aluatului vostru.

Păcatele fără voie.

22. Dacă păcătuiţi fără voie, neîmplinind toate aceste porunci pe care Domnul i le-a spus lui Moise

23. – tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua în care Domnul v-a dat porunci şi până acum, tot ce v-a spus de-a lungul generaţiilor –

24. deci dacă păcătuiţi fără voie, fără ca adunarea să ştie, toată adunarea să aducă un viţel ca ardere de tot de o aromă plăcută Domnului, împreună cu un dar de mâncare potrivit poruncii şi un ţap ca jertfă pentru păcat.

25. Preotul să facă ispăşire pentru toată adunarea israeliţilor şi ei vor fi iertaţi; căci au păcătuit fără voie şi şi-au adus atât jertfa, adică jertfa mistuită de foc pentru Domnul, cât şi jertfa de ispăşire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârşit.

26. Toată adunarea israeliţilor va fi iertată, atât ei, cât şi străinii care locuiesc în mijlocul lor, pentru că tot poporul a păcătuit fără voie.

27. Dacă cineva păcătuieşte fără voie să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat.

28. Preotul să facă ispăşire înaintea Domnului pentru cel care a păcătuit fără voie şi după ce va face ispăşire pentru el, va fi iertat.

29. Să fie aceeaşi lege pentru toţi aceia care păcătuiesc fără voie, atât pentru băştinaşul dintre israeliţi, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor.

30. Însă cel ce păcătuieşte cu voie – indiferent dacă este băştinaş sau străin – Îl huleşte pe Domnul; omul acela va trebui să fie nimicit din mijlocul poporului.

31. Fiindcă a dispreţuit Cuvântul Domnului şi a călcat porunca, omul acela să fie nimicit pe deplin şi să-şi poarte vina.»“

Pedepsirea omului pentru călcarea Sabatului.

32. În timp ce israeliţii erau în pustie, au găsit un om adunând vreascuri în ziua de Sabat.

33. Cei care-l găsiseră adunând vreascuri l-au adus înaintea lui Moise, a lui Aaron şi a întregii adunări.

34. Pentru că încă nu era clar ce trebuie să i se facă, l-au pus sub pază.

35. Domnul i-a zis lui Moise: „Omul acela să fie omorât; toată adunarea să-l omoare cu pietre în afara taberei.“

36. Toată adunarea l-a dus în afara taberei şi l-a omorât cu pietre, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

Ciucurii de la veşminte.

37. Domnul i-a zis lui Moise:

38. „Spune-le israeliţilor să-şi facă ciucuri la colţurile hainelor în fiecare generaţie şi să pună un şnur albastru pe ciucurele de la fiecare colţ.

39. Când veţi avea ciucurii aceştia, să vă uitaţi la ei şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului ca să le puteţi împlini; şi astfel nu veţi mai umbla după poftele inimilor voastre şi ale ochilor voştri prin care comiteţi adulter.

40. Aşa vă veţi aduce aminte să împliniţi toate poruncile Mele şi veţi fi sfinţi pentru Dumnezeul vostru.

41. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.“