Detaliile cărții

Numeri 12

Lepra Mariei.

1. Miriam şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din cauza femeii cuşite cu care se căsătorise (pentru că el se căsătorise cu o femeie cuşită);

2. ei ziceau: „Oare numai prin Moise a vorbit Domnul? N-a vorbit şi prin noi?“ Domnul a auzit ce spuneau.

3. Moise era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului.

4. Deodată Domnul le-a zis lui Moise, lui Aaron şi lui Miriam: – Veniţi toţi trei la Cortul Întâlnirii! Şi cei trei au venit.

5. Atunci Domnul S-a coborât într-un stâlp de nor şi i-a chemat pe Aaron şi pe Miriam; amândoi au venit în faţă.

6. El le-a zis: – Ascultaţi cuvintele Mele: când este un profet între voi, Eu, Domnul, Mă fac cunoscut lui în vedenii şi îi vorbesc în visuri.

7. Nu tot aşa este şi cu robul Meu Moise; el este credincios peste toată casa Mea.

8. Cu el vorbesc gură către gură, clar, nu prin cuvântări enigmatice. El vede înfăţişarea Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu Moise?

9. Mânia Domnului s-a aprins împotriva lor şi El S-a îndepărtat.

10. Când norul s-a îndepărtat de pe Cortul Întâlnirii, Miriam era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Miriam şi a văzut că era plină de lepră.

11. Atunci Aaron i-a zis lui Moise: – Stăpânul meu, nu ne pedepsi pentru un păcat pe care l-am făcut aşa de nebuneşte.

12. Nu lăsa ca ea să fie ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate mâncată când iese din pântecele mamei lui.

13. Moise a strigat către Domnul: – O Dumnezeule, Te rog, vindec-o!

14. Dar Domnul i-a răspuns lui Moise: – Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o în faţă, n-ar fi fost ea făcută de ruşine timp de şapte zile? Să fie deci închisă afară din tabără timp de şapte zile, iar după aceea poate fi primită din nou.

15. Astfel Miriam a fost închisă în afara taberei timp de şapte zile. Poporul n-a mărşăluit mai departe până ce Miriam n-a fost primită din nou.

16. După aceea poporul a plecat din Haţerot şi şi-a aşezat tabăra în pustia Paran.