Detaliile cărții

Numeri 1

Numărătoarea Israeliţilor.

1. Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de-a doua luni, în al doilea an după ce au ieşit din ţara Egiptului. El i-a zis:

2. „Faceţi numărătoarea întregii adunări a israeliţilor, după clanurile şi familiile lor, înscriind pe fiecare bărbat în parte după numele său,

3. pe toţi aceia din Israel de la douăzeci de ani în sus, care sunt în stare să meargă la război. Tu şi Aaron să-i număraţi potrivit oştirilor lor.

4. Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminţie, fiecare – căpetenia familiei lui.

5. Acestea sunt numele bărbaţilor care vor trebui să fie împreună cu voi: din Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur,

6. din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

7. din Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;

8. din Isahar: Netanel, fiul lui Ţuar;

9. din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10. din fiii lui Iosif – din Efraim: Elişama, fiul lui Amihud; din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahţur;

11. din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12. din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;

13. din Aşer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14. din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel;

15. din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16. Aceştia au fost cei aleşi din adunare, conducătorii seminţiilor strămoşilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17. Moise şi Aaron i-au luat pe aceşti bărbaţi, care au fost desemnaţi

18. şi, în prima zi a celei de-a doua luni, au convocat întreaga adunare. Poporul s-a înscris pe clanuri şi familii, înscriind numele celor de la douăzeci de ani în sus, pe fiecare în parte,

19. aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Aşa i-a numărat el în pustia Sinai.

20. Urmaşii fiilor lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

21. cei număraţi din seminţia lui Ruben – au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22. Urmaşii fiilor lui Simeon, după clanurile şi familiile lor, toţi aceia care au fost înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

23. cei număraţi din seminţia lui Simeon – au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24. Urmaşii fiilor lui Gad, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

25. cei număraţi din seminţia lui Gad – au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cinci zeci.

26. Urmaşii fiilor lui Iuda, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

27. cei număraţi din seminţia lui Iuda – au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28. Urmaşii fiilor lui Isahar, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

29. cei număraţi din seminţia lui Isahar – au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

30. Urmaşii fiilor lui Zabulon, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

31. cei număraţi din seminţia lui Zabulon – au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32. Fiii lui Iosif, mai exact urmaşii fiilor lui Efraim, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

33. cei număraţi din seminţia lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34. Urmaşii fiilor lui Manase, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

35. cei număraţi din seminţia lui Manase – au fost treizeci şi două de mii două sute.

36. Urmaşii fiilor lui Beniamin, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

37. cei număraţi din seminţia lui Beniamin – au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

38. Urmaşii fiilor lui Dan, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

39. cei număraţi din seminţia lui Dan – au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

40. Urmaşii fiilor lui Aşer, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

41. cei număraţi din seminţia lui Aşer – au fost patruzeci şi unu de mii cinci sute.

42. Urmaşii fiilor lui Neftali, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război –

43. cei număraţi din seminţia lui Neftali – au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

44. Aceştia sunt cei care au fost număraţi, pe care Moise şi Aaron i-au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece oameni, fiecare reprezentând propria lui familie.

45. Deci toţi israeliţii care au fost număraţi după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel, care erau în stare să meargă la război,

46. toţi cei ieşiţi la numărătoare au fost şase sute trei mii cinci sute cinci zeci.

Deosebirea Leviţilor.

47. Leviţii, după seminţia strămoşilor lor, n-au fost număraţi împreună cu ei.

48. Domnul îi zisese lui Moise:

49. „Să nu numeri seminţia lui Levi şi să nu îi ţii socoteala în mijlocul celorlalţi israeliţi;

50. dă în grija leviţilor Tabernaculul Mărturiei, toate uneltele lui şi tot ce ţine de el; ei trebuie să poarte Tabernaculul şi toate uneltele lui, să aibă grijă de el şi să-şi facă tabăra în jurul lui.

51. Când Tabernaculul urmează să fie mutat, leviţii trebuie să-l strângă, iar când Tabernaculul urmează să fie întins, leviţii să-l înalţe. Străinul care se va apropia să fie omorât.

52. Ceilalţi israeliţi să se aşeze fiecare în tabăra lui, fiecare bărbat sub steagul său, potrivit oştirilor lor.

53. Dar leviţii să-şi facă tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării israeliţilor; leviţii să aibă în pază Tabernaculul Mărturiei.“

54. Israeliţii au făcut întocmai; ei au făcut aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.