Detaliile cărții

Naum 2

1. Căderea cetăţii Ninive Distrugătorul porneşte împotriva ta, Ninive! Păzeşte-ţi fortificaţiile! Veghează asupra drumului! Încinge-ţi coapsele! Adună-ţi toată puterea!

2. Căci DOMNUL va reface măreţia lui Iacov asemenea măreţiei lui Israel de odinioară, căci i-au jefuit prădătorii şi le-au distrus butucii de vie.

3. Scuturile vitejilor săi sunt roşii; războinicii săi sunt îmbrăcaţi în stacojiu. Oţelul carelor scânteiază ca focul în ziua pregătirii lor, iar suliţele sunt agitate.

4. Carele aleargă nebuneşte pe drumuri şi gonesc prin pieţe. La înfăţişare sunt ca nişte torţe şi ţâşnesc ca fulgerele.

5. El îşi aduce aminte de cei maiestuoşi ai săi şi îi cheamă, dar ei se împiedică în mersul lor. Aceştia aleargă în grabă spre zid şi aşază zidul de protecţie.

6. Porţile râurilor sunt deschise şi palatul se prăbuşeşte.

7. E hotărât ca cetatea să fie dusă în captivitate, să fie luată. Sclavele ei se vaită ca nişte turturele şi se bat pe piept.

8. Ninive este ca un iaz plin, a cărui apă se scurge. «Staţi! Opriţi-vă!», dar nimeni nu se întoarce.

9. «Jefuiţi argintul, jefuiţi aurul!» Acolo sunt comori nesfârşite, o mulţime de tot felul de lucruri preţioase.

10. Este jefuită, pustiită şi devastată! Inimile se topesc de frică şi genunchii tremură! Toate coapsele sunt în chin şi toate feţele au pălit.

11. Unde este acum culcuşul acela al leilor, locul unde se hrănesc puii de lei, pe unde umbla leul, leoaica şi puiul de leu, fără să le fie frică de nimeni?

12. Leul a sfâşiat îndeajuns pentru puii săi şi a sugrumat destulă pradă pentru leoaicele sale. El şi-a umplut grotele cu pradă şi gropile cu carne sfâşiată.

13. «Iată că sunt împotriva ta! zice DOMNUL Oştirilor. Îţi voi preface carele în fum, iar sabia îţi va nimici leii tineri; îţi voi nimici prada de pe pământ şi glasul solilor tăi nu va mai fi auzit!»