Detaliile cărții

Mica 5

1. Acum însă strânge-ţi oştirea, fiică înconjurată de războinici, căci suntem sub asediu! Ei îl vor lovi cu toiagul peste obraz pe judecătorul lui Israel!

2. „Dar tu, Betleeme Efrata, deşi eşti neînsemnat printre miile lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel Ce va fi Conducător în Israel, Cel a Cărui origine este din vechime, chiar din zilele veşniciei.

3. De aceea El îi va abandona până la vremea când cea care trebuie să nască va naşte. Apoi, rămăşiţa fraţilor Săi se va întoarce la israeliţi.

4. El se va înfăţişa şi va păstori poporul în puterea Domnului, în toată maiestatea Numelui Domnului, Dumnezeul Său. Şi ei vor locui liniştiţi, căci atunci El va fi măreţ până la marginile pământului!

5. El va fi pacea lor! Când asirianul va invada ţara noastră şi va pătrunde în citadelele noastre, vom ridica împotriva lui şapte păstori, chiar opt conducători.

6. Ei vor păstori ţara Asiriei cu sabia, iar ţara lui Nimrod – cu sabia scoasă din teacă. El ne va izbăvi de asirian când acesta va invada ţara noastră şi va pătrunde în hotarul nostru.

7. Atunci rămăşiţa lui Iacov va fi, în mijlocul multor popoare, ca roua de la Domnul, ca ploaia măruntă de pe iarbă, care nu aşteaptă pe nimeni şi care nu stă după fiii oamenilor.

8. Atunci rămăşiţa lui Iacov va fi printre neamuri, în mijlocul multor popoare, ca leul între fiarele pădurii, ca un leu tânăr în turmele de oi, care trece şi calcă în picioare, care sfâşie, fără ca cineva să poată izbăvi.

9. Mâna îţi va fi ridicată peste duşmanii tăi şi toţi vrăjmaşii tăi vor fi nimiciţi!

10. În ziua aceea, zice Domnul, îţi voi nimici caii din mijlocul tău şi-ţi voi distruge carele,

11. îţi voi nimici cetăţile din ţară şi-ţi voi dărâma toate fortificaţiile,

12. îţi voi nimici vrăjitoriile din mână şi nu se vor mai găsi la tine oameni care ghicesc,

13. îţi voi nimici idolii şi pietrele sacre din mijlocul tău şi nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale,

14. îţi voi dezrădăcina aşerele din mijlocul tău şi-ţi voi nimici cetăţile.

15. Apoi, mă voi răzbuna cu mânie şi furie pe neamurile care nu M-au ascultat.“