Detaliile cărții

Mica 3

Mustrări.

1. Am zis: „Ascultaţi, căpetenii ale lui Iacov şi conducători ai casei lui Israel! N-ar trebui să cunoaşteţi dreptatea?

2. Şi totuşi voi urâţi binele şi iubiţi răul, jupuiţi pielea de pe poporul Meu şi carnea de pe oasele lui,

3. mâncaţi carnea poporului meu, jupuiţi pielea de pe el şi îi zdrobiţi oasele, îl ciopârţiţi asemenea cărnii din oală, asemenea cărnii din cazan.

4. Atunci când vor striga către Domnul, El nu le va răspunde; Îşi va ascunde faţa de ei în vremea aceea, pentru că au săvârşit fapte rele.“

5. Aşa vorbeşte Domnul: „Cât despre profeţii care Îmi duc în rătăcire poporul, aceştia, dacă au muşcat ceva cu dinţii, vestesc pacea, dar, dacă cineva nu le pune nimic în gură, se pregătesc de război împotriva lui.

6. De aceea, noaptea va veni peste voi, fără nici o vedenie, şi întunericul – fără nici o descoperire! Soarele va apune peste aceşti profeţi şi ziua se va întuneca peste ei.

7. Văzătorii vor fi făcuţi de ruşine, iar prezicătorii vor fi umiliţi. Îşi vor acoperi barba cu toţii, căci nu va fi răspuns de la Dumnezeu.“

8. Cât despre mine, eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, de dreptate şi de tărie, ca să-i fac cunoscută lui Iacov nelegiuirea lui şi lui Israel – păcatul lui.

9. „Ascultaţi aceasta, căpetenii ale casei lui Iacov şi conducători ai casei lui Israel, voi, care aveţi silă faţă de dreptate şi suciţi tot ce este drept,

10. voi, care zidiţi Sionul prin vărsare de sânge şi Ierusalimul – cu nedreptate!

11. Căpeteniile lui judecă pe mită, preoţii lui dau învăţătură pentru plată, iar profeţii lui fac preziceri în schimbul argintului. Ei încă se sprijină şi pe Domnul, zicând: «Oare nu este Domnul în mijlocul nostru?! Nu va veni peste noi nici o nenorocire!»

12. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va deveni un morman de ruine, iar muntele Casei va deveni o înălţime acoperită cu păduri.“