Detaliile cărții

Matei 9

Vindecarea unui slăbănog.

1. Atunci Isus S-a suit în barcă, a traversat înapoi marea şi S-a dus în cetatea Lui.

2. Şi iată că nişte oameni au adus la El un paralitic întins pe un pat. Când le-a văzut Isus credinţa, i-a zis paraliticului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!“

3. Atunci unii cărturari şi-au zis în ei înşişi: „Acest Om blasfemiază!“

4. Isus însă, cunoscându-le gândurile, a zis: „De ce gândiţi lucruri rele în inimile voastre?

5. Căci ce este mai uşor a spune: «Păcatele îţi sunt iertate!», sau a spune: «Ridică-te şi umblă!»?

6. Dar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele ...“, şi atunci i-a zis paraliticului: „Ridică-te, ia-ţi patul şi du-te acasă!“

7. Şi el s-a ridicat şi s-a dus acasă.

8. Mulţimile s-au înfricoşat când au văzut lucrul acesta şi L-au slăvit pe Dumnezeu, Cel Care a dat oamenilor o astfel de autoritate.

Chemarea lui Matei.

9. Plecând mai departe de acolo, Isus a văzut un om, numit Matei, şezând la masa unde se colectau taxele şi i-a zis: „Urmează-Mă!“. El s-a ridicat şi L-a urmat.

10. În timp ce Isus stătea la masă, în casa lui Matei, iată că mulţi colectori de taxe şi păcătoşi au venit să ia masa împreună cu El şi cu ucenicii Săi.

11. Când au văzut fariseii lucrul acesta, i-au întrebat pe ucenicii lui Isus: – De ce mănâncă Învăţătorul vostru cu colectorii de taxe şi cu păcătoşii?

12. Însă Isus i-a auzit şi le-a zis: – Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.

13. Duceţi-vă să învăţaţi ce înseamnă: „Milă doresc, nu jertfă!“ Căci Eu n-am venit să-i chem pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi.

Întrebarea ucenicilor lui Ioan despre post.

14. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la El şi L-au întrebat: – De ce noi şi fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?

15. Isus le-a răspuns: – Se pot jeli nuntaşii atâta vreme cât mirele este cu ei? Vor veni însă zilele când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti.

16. Nimeni nu pune o bucată de pânză nouă la o haină veche, căci peticul se va desprinde din haină şi ruptura se va face mai mare.

17. Şi nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi. Dacă face aşa, burdufurile se vor crăpa, vinul se va vărsa şi burdufurile vor fi distruse. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi şi astfel se păstrează amândouă.

Învirea fiicei lui Iair şi vindecarea unei femei.

18. În timp ce Isus spunea aceste lucruri, a venit unul dintre conducătorii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis: „Fiica mea tocmai a murit, dar vino şi pune-Ţi mâna peste ea şi va trăi!“

19. Isus S-a ridicat şi a plecat în urma lui împreună cu ucenicii Săi.

20. Şi iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit prin spate şi s-a atins de marginea hainei Lui.

21. Căci îşi zicea: „Dacă aş putea măcar să mă ating de haina Lui, voi fi vindecată!“

22. Isus S-a întors şi a văzut-o. El i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a vindecat!“ Şi femeia a fost vindecată chiar în ceasul acela.

23. Când a ajuns Isus în casa conducătorului sinagogii şi a văzut pe cei ce cântau de jale la fluier şi mulţimea tulburată,

24. le-a zis: „Plecaţi, pentru că fetiţa n-a murit, ci doarme!“ Ei însă râdeau de El.

25. După ce mulţimea a fost scoasă afară, Isus a intrat înăuntru, a luat-o pe fetiţă de mână şi ea s-a ridicat.

26. Vestea despre această întâmplare s-a răspândit în tot ţinutul acela.

Vindecarea a doi orbi.

27. Când a plecat de acolo, s-au luat după El doi orbi care strigau şi ziceau: – Ai milă de noi, Fiul lui David!

28. După ce a intrat Isus în casă, orbii s-au apropiat de El, iar El i-a întrebat: – Credeţi că pot face lucrul acesta? – Da, Doamne, I-au răspuns ei.

29. Atunci El le-a atins ochii şi le-a zis: – Să vi se facă după credinţa voastră!

30. Şi ochii lor au fost deschişi. Isus le-a atras atenţia şi le-a zis: – Vedeţi să nu ştie nimeni!

31. Dar ei au ieşit şi au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela.

Vindecarea unui mut îndrăcit.

32. În timp ce plecau ei, iată că au adus la Isus un om mut care era demoniac.

33. După ce a fost scos demonul din el, mutul a început să vorbească. Mulţimile se mirau şi ziceau: „Niciodată nu s-a mai văzut aşa ceva în Israel!“

34. Însă fariseii ziceau: „El scoate demonii cu ajutorul conducătorului demonilor!“

Lui Isus îi este milă de gloate.

35. Isus călătorea prin toate cetăţile şi satele, dând învăţătură în sinagogile lor, predicând Evanghelia Împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă.

36. Când a văzut El mulţimile, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi neajutorate ca nişte oi care nu au păstor.

37. Atunci le-a zis ucenicilor Săi: „Secerişul este mare, dar lucrătorii sunt puţini!

38. Rugaţi-L deci pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul Său!“