Detaliile cărții

Matei 21

Intrarea lui Isus în Ierusalim.

1. Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, lângă Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici,

2. spunându-le: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră şi imediat ce intraţi în el veţi găsi o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea. Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine!

3. Dacă vă va zice cineva ceva, să-i spuneţi că Domnul are nevoie de ei. Şi imediat îi va trimite.“

4. Acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:

5. „Spuneţi fiicei Sionului: «Iată că Împăratul tău vine la tine, smerit şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, pe mânzul unei măgăriţe!»“

6. Ucenicii s-au dus şi au făcut aşa cum le poruncise Isus.

7. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, iar Isus S-a aşezat deasupra lor.

8. O mare mulţime deoameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum.

9. Mulţimile care mergeau înaintea lui Isus şi cele care-L urmau strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului! Osana în locurile preaînalte!“

Gonirea vânzătorilor din Templu.

10. Când a intrat în Ierusalim, toţi cei din cetate au început să se agite şi să întrebe: – Cine este Acesta?

11. Mulţimile răspundeau: – Acesta este Profetul Isus, din Nazaretul Galileii!

12. Isus a intrat în Templu şi i-a scos afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei

13. şi le-a zis: „Este scris: «Casa Mea va fi numită o casă de rugăciune», dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari!“

14. Au venit la El în Templu nişte orbi şi şchiopi, iar El i-a vindecat.

15. Dar conducătorii preoţilor şi cărturarii, când au văzut lucrurile minunate pe care le făcea şi pe copiii care strigau în Templu: „Osana, Fiul lui David!“, au fost indignaţi

16. şi I-au zis: – Auzi ce spun aceştia? Isus le-a răspuns: – Da! N-aţi citit niciodată acolo unde scrie că: „Din gura copiilor şi a celor ce sunt alăptaţi Ţi-ai scos laudă!“?

17. Şi, lăsându-i, a ieşit din cetate, S-a îndreptat spre Betania şi a înnoptat acolo.

Blestemarea smochinului.

18. Dimineaţa, în timp ce se întorcea în cetate, lui Isus I s-a făcut foame.

19. A văzut un smochin lângă drum şi S-a dus spre el, dar n-a găsit în el decât frunze. Atunci i-a zis: „În veac să nu mai iasă rod din tine!“ Şi deodată smochinul s-a uscat.

20. Ucenicii s-au mirat când au văzut acest lucru şi L-au întrebat: – Cum de s-a uscat smochinul aşa deodată?

21. Isus le-a răspuns: – Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă şi nu v-aţi îndoi, aţi face nu numai ceea ce am făcut Eu smochinului, ci, chiar dacă aţi zice acestui munte: „Ridică-te şi aruncă-te în mare!“, s-ar întâmpla întocmai!

22. Toate lucrurile pe care le cereţi cu credinţă în rugăciune, le veţi primi.

Puterea lui Isus. - Pilda celor doi fii.

23. A intrat apoi în Templu. În timp ce dădea învăţătură, au venit la El conducătorii preoţilor şi bătrânii poporului şi L-au întrebat: – Cu ce autoritate faci aceste lucruri? Şi cine Ţi-a dat această autoritate?

24. Isus le-a răspuns: – Vă voi pune şi Eu o întrebare, iar dacă Îmi veţi răspunde la ea, vă voi spune şi Eu cu ce autoritate fac aceste lucruri.

25. Botezul lui Ioan de unde era? Din cer sau de la oameni? Ei au început să vorbească între ei şi să zică: „Dacă vom răspunde: «Din cer!», ne va întreba: «Atunci de ce nu l-aţi crezut?»,

26. iar dacă vom răspunde: «De la oameni!», ne temem de mulţime, fiindcă toţi l-au considerat pe Ioan un profet.“

27. Aşa că I-au răspuns lui Isus: – Nu ştim! Atunci şi El le-a zis: – Nici Eu nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri.

28. Ce părere aveţi? Un om avea doi fii. S-a dus la primul şi i-a zis: – Fiule, du-te şi lucrează astăzi în vie!

29. Dar el i-a răspuns: – Nu vreau. Mai târziu însă i-a părut rău şi s-a dus.

30. Omul s-a dus şi la celălalt şi i-a spus acelaşi lucru. Acesta i-a răspuns: „Da, stăpâne!“, dar nu s-a dus.

31. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? – Primul! I-au răspuns ei. Isus le-a zis: – Adevărat vă spun că până şi colectorii de taxe şi prostituatele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu!

32. Căci a venit Ioan la voi umblând pe calea dreptăţii şi nu l-aţi crezut! Dar colectorii de taxe şi prostituatele l-au crezut. Şi măcar că aţi văzut acest lucru, nu v-a părut rău la urmă, ca să-l credeţi!

Pilda vierilor.

33. Ascultaţi o altă pildă: Era un om, proprietar de pământ, care a plantat o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea şi a construit un turn de pază. Apoi a arendat-o unor viticultori şi a plecat într-o călătorie.

34. Când s-a apropiat vremea roadelor, i-a trimis pe sclavii săi la viticultori, ca să-i ia partea cuvenită din roade.

35. Viticultorii însă i-au apucat pe sclavii lui şi pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre.

36. A trimis din nou alţi sclavi, mai mulţi decât primii, dar şi cu aceştia au făcut la fel.

37. La urmă l-a trimis la ei pe fiul său, spunându-şi: „Pe fiul meu îl vor respecta!“

38. Dar viticultorii, când l-au văzut pe fiul, şi-au zis între ei: „Acesta este moştenitorul! Haideţi să-l omorâm şi să-i luăm moştenirea!“

39. Şi l-au apucat, l-au scos afară din vie şi l-au omorât.

40. Aşadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face el acelor viticultori?

41. Ei au răspuns: – Pe ticăloşii aceia îi va nimici printr-o moarte groaznică, iar via o va arenda altor viticultori care la vremea potrivită îi vor da partea cuvenită din roade.

42. Isus i-a întrebat: – N-aţi citit niciodată în Scripturi că: „Piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri!“?

43. De aceea vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite.

44. Cel ce cade peste această piatră va fi sfărâmat în bucăţi, iar pe acela peste care cade ea, îl va zdrobi.

45. Când conducătorii preoţilor şi fariseii au auzit pildele Lui, au înţeles că Isus vorbeşte despre ei.

46. Ei au căutat să-L prindă, dar le-a fost frică de mulţimi pentru că acestea Îl considerau profet.