Detaliile cărții

Matei 20

Pilda lucrătorilor viei.

1. Căci Împărăţia Cerurilor este ca stăpânul unei case, care a ieşit dis-de-dimineaţă să angajeze lucrători în via lui.

2. S-a înţeles cu ei să le plătească un denar pe zi şi i-a trimis în via lui.

3. Pe la ceasul al treilea a ieşit şi a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru.

4. El le-a zis acestora: „Duceţi-vă şi voi în via mea şi vă voi da ceea ce este drept!

5. Şi ei s-au dus. A ieşit iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea şi a făcut la fel.

6. Când a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii stând în piaţă şi i-a întrebat: – De ce staţi aici toată ziua fără lucru?

7. Ei i-au răspuns: – Pentru că nu ne-a angajat nimeni! Atunci el le-a zis: – Duceţi-vă şi voi în via mea (şi veţi primi ceea ce este drept).

8. Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a zis supraveghetorului său: „Cheamă lucrătorii şi dă-le plata, începând de la cei din urmă şi până la cei dintâi.“

9. Au venit cei de la ceasul al unsprezecelea şi au primit fiecare câte un denar.

10. Când au venit cei dintâi, s-au gândit că vor primi mai mult, dar au primit şi ei tot câte un denar fiecare.

11. După ce i-au primit, au început să murmure împotriva stăpânului casei

12. şi să spună: – Aceştia din urmă au muncit doar o oră şi i-ai făcut egali cu noi, care am îndurat greul şi arşiţa zilei!

13. Stăpânul a răspuns unuia dintre ei: – Prietene, eu nu te nedreptăţesc! Nu te-ai înţeles cu mine pentru un denar?

14. Ia ce-ţi aparţine şi pleacă! Eu vreau să-i dau şi acestuia din urmă ca şi ţie!

15. Nu am voie să fac ce vreau cu ceea ce-mi aparţine? Sau ochiul tău este rău fiindcă eu sunt bun?

16. Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, iar cei dintâi vor fi cei din urmă. (Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.)

Isus vesteşte moartea şi învierea Sa.

17. În timp ce Se suia spre Ierusalim, Isus i-a luat deoparte, pe drum, pe cei doisprezece ucenici şi le-a zis:

18. „Iată că ne suim spre Ierusalim, şi Fiul Omului va fi dat pe mâna conducătorilor preoţilor şi a cărturarilor. Ei Îl vor condamna la moarte

19. şi-L vor da pe mâna neamurilor ca să fie batjocorit, biciuit şi răstignit. Dar a treia zi va fi înviat.“

Cererea fiilor lui Zebedei.

20. Atunci a venit la El mama fiilor lui Zebedei, împreună cu fiii ei. I s-a închinat şi a vrut să-I facă o cerere.

21. Isus a întrebat-o: – Ce vrei? Ea a răspuns: – Porunceşte ca aceşti doi fii ai mei să stea unul la dreapta şi altul la stânga Ta, în Împărăţia Ta!

22. Isus a zis: – Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care urmează să-l beau Eu (şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care sunt botezat Eu)? – Putem! au răspuns ei.

23. Isus le-a zis: – Veţi bea într-adevăr paharul Meu (şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care sunt botezat Eu), dar dreptul de a sta la dreapta şi la stânga Mea nu ţine de Mine să-l dau, ci este pentru aceia cărora le-a fost pregătit de Tatăl Meu.

24. Ceilalţi zece, când au auzit, au fost indignaţi de cei doi fraţi.

25. Isus i-a chemat la El şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii neamurilor fac pe stăpânii cu ele, iar mai marii lor se poartă cu tiranie cu ele.

26. Între voi să nu fie aşa! Ci oricine vrea să fie mai mare între voi trebuie să devină slujitorul vostru,

27. iar cel ce vrea să fie primul între voi trebuie să devină robul vostru,

28. tot aşa cum şi Fiul Omului a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.“

Doi orbi vindecaţi la Ierihon.

29. Când au ieşit din Ierihon, o mare mulţime de oameni L-a urmat pe Isus.

30. Lângă drum stăteau doi orbi. Când au auzit ei că trece Isus, au început să strige: – Ai milă de noi, (Doamne,) Fiul lui David!

31. Mulţimea îi mustra spunându-le să tacă, dar ei strigau şi mai tare: – Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!

32. Isus S-a oprit, i-a chemat şi i-a întrebat: – Ce vreţi să fac pentru voi?

33. Ei au răspuns: – Doamne, să ne fie deschişi ochii!

34. Lui Isus I s-a făcut milă de ei şi le-a atins ochii. Imediat ei şi-au recăpătat vederea şi L-au urmat.