Detaliile cărții

Matei 2

Magii la Ierusalim. - Irod.

1. După ce s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele regelui Irod, iată că nişte magi din Răsărit au venit la Ierusalim

2. şi au întrebat: „Unde este Împăratul Care li s-a născut de curând iudeilor? Căci I-am văzut steaua în Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui!“

3. Regele Irod s-a tulburat auzind acest lucru, şi împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul.

4. El i-a adunat pe toţi preoţii conducători şi pe toţi cărturarii poporului şi i-a întrebat unde urma să se nască Cristosul.

5. Ei i-au răspuns: „În Betleemul Iudeii, căci iată ce a fost scris prin profetul care zice:

6. «Dar tu, Betleeme, ţinut al lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai neînsemnat dintre conducătorii lui Iuda, căci din tine va ieşi un Conducător Care va păstori poporul Meu, Israel!»“

7. Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi şi a aflat de la ei vremea când apăruse steaua.

8. Apoi i-a trimis la Betleem, spunându-le: „Duceţi-vă şi cercetaţi cu atenţie despre Copil, iar când Îl veţi găsi anunţaţi-mă şi pe mine, ca să vin şi eu să mă închin Lui!“

9. După ce l-au ascultat pe rege, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în Răsărit a mers înaintea lor până când a ajuns şi s-a oprit deasupra locului unde era Copilul.

10. Ei s-au bucurat nespus de mult la vederea stelei.

11. Când au intrat în casă şi L-au văzut pe Copil împreună cu Maria, mama Lui, s-au prosternat închinându-se înaintea Lui, şi-au deschis cuferele cu comori şi I-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă.

12. Apoi, fiind înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, au pornit înapoi spre ţara lor, pe un alt drum.

Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor.

13. După ce au plecat ei, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif şi i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt! Să rămâi acolo până când îţi voi spune eu, căci Irod va căuta Copilul ca să-L omoare!“

14. Iosif s-a sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi a plecat în timpul nopţii în Egipt,

15. unde a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul, care zice: „L-am chemat pe Fiul Meu din Egipt.“

16. Irod s-a înfuriat foarte tare când a văzut că a fost înşelat de magi şi a trimis să fie ucişi toţi băieţii care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, de la vârsta de doi ani în jos, potrivit cu perioada pe care o aflase de la magi.

17. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, care zice:

18. „Un ţipăt a fost auzit în Rama, plânset şi bocet mult: Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să fie mângâiată, căci ei nu mai sunt.“

Moartea lui Irod. Întoarcerea din Egipt.

19. După ce a murit Irod, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt,

20. şi i-a zis: „Scoală-te, ia Copilul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci cei ce căutau să ia viaţa Copilului au murit!

21. Iosif s-a sculat, a luat Copilul şi pe mama Lui şi a venit în Israel.

22. Dar când a auzit că în Iudeea domnea Arhelau în locul tatălui său Irod, Iosif s-a temut să se ducă acolo şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în ţinuturile Galileii.

23. S-a dus acolo şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce a fost spus prin profeţi, şi anume că El va fi numit nazarinean.