Detaliile cărții

Matei 15

Fariseii şi datina bătrânilor.

1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari au venit din Ierusalim la Isus şi L-au întrebat:

2. – De ce ucenicii Tăi încalcă tradiţia bătrânilor? Căci ei nu-şi spală mâinile înainte să mănânce!

3. Isus le-a răspuns: – Dar voi de ce încălcaţi porunca lui Dumnezeu de dragul tradiţiei voastre?

4. Căci Dumnezeu a zis: „Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta!“ şi „Cel ce îşi blestemă tatăl sau mama trebuie să fie pedepsit cu moartea.“

5. Însă voi ziceţi: „Dacă cineva spune tatălui său sau mamei sale: «Orice ai putea primi de la mine este deja închinat ca dar lui Dumnezeu!»,

6. acela nu mai este dator să-şi cinstească tatăl (sau mama).“ Şi anulaţi astfel Cuvântul lui Dumnezeu de dragul tradiţiei voastre.

7. Ipocriţilor! Bine a profeţit Isaia despre voi când a zis:

8. „Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine!

9. Degeaba însă Mi se închină ei, dând ca învăţături nişte porunci de-ale oamenilor!“

Lucrări care spurcă pe om.

10. Isus a chemat mulţimea şi a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi!

11. Nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om!“

12. Atunci ucenicii Lui au venit şi I-au zis: – Ştii că fariseii s-au poticnit la auzul acestor cuvinte?

13. Isus le-a răspuns: – Orice plantă pe care nu a sădit-o Tatăl Meu ceresc va fi dezrădăcinată.

14. Lăsaţi-i; sunt nişte călăuze oarbe (pentru cei orbi). Şi dacă un orb călăuzeşte un alt orb, amândoi vor cădea în groapă.

15. Petru I-a zis: – Explică-ne pilda aceasta!

16. Isus a zis: – Şi voi tot fără pricepere sunteţi?

17. Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în stomac, iar apoi este aruncat afară, în latrină?

18. Dar ceea ce iese din gură vine din inimă şi aceea îl spurcă pe om.

19. Căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturiile mincinoase şi blasfemiile.

20. Acestea sunt lucrurile care îl spurcă pe om! Însă a mânca cu mâinile nespălate nu-l spurcă pe om!

Femeia Cananeancă.

21. Isus a plecat de acolo şi S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului.

22. Şi iată că o femeie canaanită din acea regiune a venit strigând: – Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este demoniacă şi suferă cumplit!

23. Isus nu i-a răspuns nimic. Ucenicii s-au apropiat şi L-au rugat zicându-i: – Dă-i drumul, căci continuă să strige după noi!

24. Isus însă le-a răspuns: – Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.

25. Dar ea a venit şi I s-a închinat zicând: – Doamne, ajută-mă!

26. Isus i-a răspuns: – Nu este bine să se ia pâinea copiilor şi să se arunce la căţeluşi!

27. – Da, Doamne, a zis ea, dar şi căţeluşii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor!

28. Atunci Isus i-a răspuns: – O, femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se facă după cum doreşti! Şi fiica ei a fost vindecată chiar în ceasul acela.

A doua înmulţire a pâinilor.

29. Isus a plecat de acolo şi a mers de-a lungul Mării Galileii. Apoi a urcat pe munte şi S-a aşezat acolo.

30. Au venit la El mulţimi mari de oameni, având cu ei şchiopi, orbi, schilozi, muţi şi mulţi alţi bolnavi. I-au aşezat la picioarele Lui, iar El i-a vindecat,

31. astfel că mulţimea s-a minunat văzând că cei muţi vorbesc, cei schilozi se însănătoşesc, cei şchiopi umblă, iar cei orbi văd; şi Îl slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

32. Isus i-a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: – Mi-e milă de mulţime, pentru că sunt deja trei zile de când stau cu Mine şi nu au ce să mănânce. Nu vreau să-i las să plece flămânzi, ca nu cumva să leşine pe drum.

33. Ucenicii I-au zis: – De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să se sature o asemenea mulţime?!

34. Isus i-a întrebat: – Câte pâini aveţi? – Şapte … şi câţiva peştişori, I-au răspuns ei.

35. Isus a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ.

36. Apoi a luat cele şapte pâini şi peştişorii, a adus mulţumiri, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit mulţimilor.

37. Au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns şapte coşuri pline cu firimiturile rămase.

38. Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, în afară de femei şi de copii.

39. După ce a dat drumul mulţimilor, Isus S-a suit în barcă şi S-a dus în regiunea Magadan.