Detaliile cărții

Judecatorii 4

Debora şi Barac.

1. După ce a murit Ehud, israeliţii au păcătuit din nou împotriva Domnului

2. şi de aceea Domnul i-a dat pe mâna lui Iabin, un rege din Canaan, care domnea în Haţor. Sisera, conducătorul oştirii sale, locuia în Haroşet-Goyim.

3. Israeliţii au strigat către Domnul, căci Sisera avea nouă sute de care de fier şi, de douăzeci de ani, îi asuprea puternic.

4. În perioada aceea în Israel judeca o profetesă pe nume Debora, soţia lui Lapidot.

5. Ea locuia sub Palmierul Deborei; acesta se afla între Rama şi Betel, în regiunea muntoasă a lui Efraim. Israeliţii se duceau la ea pentru judecată.

6. Ea a trimis să fie chemat Barak, fiul lui Abinoam, din Kedeş, în Neftali şi i-a zis: – Domnul, Dumnezeul lui Israel, îţi porunceşte astfel: „Du-te, îndreaptă-te spre muntele Tabor şi ia cu tine zece mii de bărbaţi din Neftali şi din Zabulon!

7. Îl voi atrage pe Sisera, conducătorul oştirii lui Iabin, spre tine, la uedul Chişon, cu toate carele şi oştirile lui şi-l voi da în mâinile tale!“

8. Barak i-a răspuns: – Dacă vei merge şi tu cu mine, atunci voi merge şi eu, dar dacă nu vei merge cu mine, nu voi merge nici eu!

9. Ea i-a zis: – De mers voi merge cu tine, dar, în felul acesta, slava nu va fi a ta, căci Domnul îl va da pe Sisera în mâinile unei femei! Apoi Debora a plecat cu Barak la Kedeş.

10. Barak i-a chemat la Kedeş pe cei din Zabulon şi din Neftali; zece mii de bărbaţi mergeau în urma lui, iar Debora l-a însoţit.

11. Chenitul Heber se separase de cheniţi, urmaşii lui Hobab, socrul lui Moise, şi îşi aşezase cortul lângă terebintul din Ţaananim, în apropiere de Kedeş.

12. S-a dat de ştire lui Sisera că Barak, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Tabor.

13. Atunci Sisera şi-a pus în mişcare toate cele nouă sute de care de fier şi toţi oamenii care erau cu el, de la Haroşet-Goyim până la uedul Chişon.

14. Debora i-a zis lui Barak: „Ridică-te, căci aceasta este ziua în care a dat Domnul pe Sisera în mâinile tale! Oare nu a mers Domnul înaintea ta?“ Barak s-a coborât de pe muntele Tabor cu cei zece mii de bărbaţi după el.

15. Cu ajutorul sabiei, Domnul l-a zdrobit pe Sisera dinaintea lui Barak, cu toate carele şi cu toată oştirea lui. Sisera s-a dat jos din car şi a fugit pe jos.

16. Barak a urmărit carele şi oştirea până la Haroşet-Goyim şi toată oştirea lui Sisera a fost nimicită. N-a mai rămas nici unul măcar.

Sisera este ucis de Iael.

17. Sisera însă a reuşit să fugă până la cortul Iaelei, soţia chenitului Heber, căci între Iabin, regele Haţorului, şi familia chenitului Heber era pace.

18. Iael i-a ieşit în întâmpinare şi i-a zis: – Domnia ta, vino şi intră în cortul meu, nu-ţi fie frică! El a intrat în cort şi ea l-a ascuns sub o carpetă.

19. El i-a zis: – Te rog, dă-mi să beau puţină apă căci sunt însetat! Ea a deschis un burduf cu lapte, i-a dat să bea şi apoi l-a ascuns din nou.

20. El i-a mai zis: – Stai la intrarea cortului şi dacă va veni cumva vreun om să te întrebe: „Este vreun bărbat aici?“, tu să-i răspunzi că nu este nimeni.

21. După aceea, Iael, soţia lui Heber, a luat un ţăruş de-al cortului, a pus mâna pe un ciocan, a intrat pe ascuns în cort şi i-a înfipt lui Sisera ţăruşul în tâmplă, pironindu-l astfel în pământ. Acesta adormise adânc pentru că era foarte obosit; şi astfel el a murit.

22. În timp ce Barak îl urmărea pe Sisera, Iael a ieşit să-l întâmpine şi i-a zis: „Vino ca să ţi-l arăt pe omul pe care îl cauţi!“ A intrat la ea şi l-a văzut pe Sisera zăcând mort, cu ţăruşul înfipt în tâmplă.

23. În ziua aceea Dumnezeu l-a umilit înaintea israeliţilor pe Iabin, regele din Canaan.

24. Şi mâna israeliţilor a fost din ce în ce mai puternică împotriva lui Iabin, regele din Canaan, până când l-au nimicit.