Detaliile cărții

Judecatorii 15

Stricăciunea făcută holdelor Filistenilor cu vulpile.

1. După un timp, pe vremea secerişului grâului, Samson şi-a vizitat soţia, având la el un ied. El a zis: – Vreau să intru în odaia soţiei mele! Dar tatăl ei nu l-a lăsat să intre,

2. ci i-a zis: – M-am gândit atunci şi mi-am zis că o urăşti foarte mult, aşa că am dat-o prietenului tău. Dar sora ei mai tânără este mai frumoasă decât ea! Te rog, ia-o în locul ei!

3. – De data aceasta voi fi nevinovat faţă de filisteni când le voi face rău! le-a răspuns Samson părinţilor ei.

4. Apoi Samson s-a dus şi a prins trei sute de vulpi; a luat nişte torţe, a legat vulpile coadă de coadă şi a pus câte o torţă la mijloc, între cele două cozi.

5. A aprins torţele şi a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor. În acest fel au ars atât căpiţele, cât şi grâul şi livezile de măslini.

6. Atunci filistenii au întrebat: – Cine a făcut fapta aceasta? Li s-a răspuns: – Samson, ginerele timnitului, pentru că acesta i-a luat soţia şi i-a dat-o prietenului lui! Filistenii s-au dus şi au ars-o pe ea şi pe tatăl ei.

7. Samson le-a zis: „Pentru că aţi făcut o asemenea faptă, nu voi înceta să vă fac rău până nu mă voi răzbuna pe voi!“

8. Şi a început să-i lovească la picioare şi la şolduri; a fost un mare măcel. Apoi el s-a dus şi a locuit în grota din Stânca lui Etam.

Samson ucide o mie de Filisteni.

9. După aceea, filistenii au venit şi şi-au aşezat tabăra în Iuda. Ei s-au răsfirat până la Lehi.

10. Bărbaţii lui Iuda i-au întrebat: – De ce aţi venit împotriva noastră? Ei le-au răspuns: – Am venit ca să-l legăm pe Samson şi să-i facem aşa cum ne-a făcut şi el nouă!

11. Atunci trei mii de bărbaţi ai lui Iuda s-au dus la grota din Stânca lui Etam şi l-au întrebat pe Samson: – N-ai ştiut că filistenii stăpânesc peste noi? De ce ne-ai făcut una ca asta? – După cum mi-au făcut ei mie, aşa le-am făcut şi eu! le-a răspuns el.

12. Ei i-au zis: – Am venit ca să te legăm şi să te dăm în mâinile filistenilor! – Juraţi-mi că nu-mi veţi lua viaţa! le-a răspuns Samson.

13. Ei i-au răspuns: – Doar te vom lega şi te vom da în mâinile lor! De ucis însă nu te vom ucide! L-au legat cu două frânghii noi şi l-au scos din stâncă.

14. Când au ajuns la Lehi, filistenii au început să strige bucurându-se că a fost prins. Atunci Duhul Domnului a venit peste el şi frânghiile pe care le avea la braţe s-au făcut ca pânza arsă în foc, iar legăturile i-au căzut de la mâini.

15. A găsit o falcă de măgar, care nu era uscată încă, a luat-o în mână şi a ucis cu ea o mie de oameni.

16. Apoi Samson a zis: „Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi; cu o falcă de măgar am ucis o mie de oameni!“

17. După ce a terminat de vorbit, a aruncat falca din mână. Locul acela a fost numit Ramat-Lehi.

Samson bea apă din stâncă.

18. Fiindu-i foarte sete, L-a chemat pe Domnul şi I-a zis: „Tu ai dat prin mâna robului tău această mare izbăvire şi acum să mor de sete şi să cad în mâinile celor necircumcişi?“

19. Dumnezeu a despicat groapa din Lehi şi din ea a ieşit apă. După ce a băut, Samson şi-a revenit şi s-a înviorat. De aceea au numit acel loc En-Hakkore, el aflându-se şi astăzi în Lehi.

20. Samson a judecat Israelul timp de douăzeci de ani, pe vremea domniei filistene.