Detaliile cărții

Judecatorii 13

Vestirea naşterii lui Samson.

1. Israeliţii au păcătuit din nou împotriva Domnului şi de aceea Domnul i-a dat în mâna filistenilor timp de patruzeci de ani.

2. Era un om din Ţora, din clanul lui Dan, al cărui nume era Manoah. Soţia lui nu putea să nască pentru că era stearpă.

3. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că deşi acum nu poţi să naşti fiindcă eşti stearpă, totuşi vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu.

4. Acum, ia seama şi fereşte-te, ca să nu bei nici vin, nici tărie şi să nu mănânci nimic necurat,

5. căci sigur vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, fiindcă copilul va fi un nazireu al lui Dumnezeu încă din pântece şi el va fi acela care va începe să elibereze Israelul din mâna filistenilor.“

6. Femeia s-a dus şi i-a istorisit soţului ei, spunându-i: „A venit la mine un om al lui Dumnezeu. Înfăţişarea Lui era foarte înfricoşătoare, ca înfăţişarea Îngerului lui Dumnezeu. Nu L-am întrebat de unde venea şi nu mi-a dezvăluit care-I este numele.

7. El mi-a zis că voi rămâne însărcinată şi voi naşte un fiu. De aceea nu trebuie să beau nici vin, nici tărie şi nu trebuie să mănânc nimic necurat, fiindcă copilul va fi un nazireu al lui Dumnezeu încă din pântece şi până în ziua morţii lui.“

Îngerul se arată din nou.

8. Atunci Manoah s-a rugat Domnului şi I-a zis: „Stăpâne Doamne, Te rog, fă să revină la noi omul lui Dumnezeu, pe care L-ai trimis şi să ne înveţe ce să facem cu băiatul care se va naşte!“

9. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah şi Îngerul Domnului a venit din nou la femeie. Ea rămăsese la câmp, iar Manoah, soţul ei, nu era cu ea.

10. Femeia a alergat repede să-i dea de ştire bărbatului ei. Ea i-a zis: „Iată că omul care a venit în acea zi la mine, mi S-a arătat din nou!“

11. Manoah s-a dus repede după soţia sa, iar când a ajuns la omul acela I-a zis: – Tu eşti omul care i-a vorbit soţiei mele? El i-a răspuns: – Eu sunt!

12. Manoah I-a zis: – Când se vor împlini cuvintele Tale, ce rânduială să ţinem cu băiatul în vederea lucrării lui?

13. Îngerul Domnului i-a răspuns lui Manoah: – Femeia să se ferească de tot ce i-am spus!

14. Să nu mănânce nimic care vine din viţa-de-vie, să nu bea nici vin, nici tărie şi să nu mănânce nimic necurat. Să păzească tot ce i-am poruncit.

15. Manoah I-a zis Îngerului Domnului: – Dă-ne voie să Te reţinem ca să-Ţi pregătim un ied.

16. Îngerul Domnului i-a răspuns lui Manoah: – Chiar dacă M-ai opri, n-aş mânca din mâncarea ta, dar dacă vrei să aduci o ardere de tot, atunci să o aduci Domnului! Manoah nu ştia că este Îngerul Domnului.

17. Atunci Manoah I-a zis Îngerului Domnului: – Care-Ţi este Numele, ca să Te onorăm când se vor adeveri cuvintele Tale?

18. Îngerul Domnului i-a răspuns: – De ce Îmi ceri Numele? El este minunat.

19. Manoah a luat iedul şi darul de mâncare şi le-a oferit Domnului pe stâncă. În timp ce Manoah şi soţia sa priveau, s-a înfăptuit o minune.

20. Pe când flacăra se ridica de pe altar spre cer, Îngerul Domnului S-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah şi soţia sa au căzut cu feţele la pământ.

21. Îngerul Domnului nu S-a mai arătat din nou lui Manoah şi soţiei lui. Atunci Manoah a înţeles că fusese Îngerul Domnului.

22. Manoah i-a zis soţiei sale: – Sigur vom muri fiindcă am văzut pe Dumnezeu!

23. Dar soţia lui i-a răspuns: – Dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare nu ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot şi darul, nu ne-ar fi descoperit toate acestea şi nu ne-ar fi ascultat în vremuri ca acestea!

Naşterea lui Samson.

24. Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson. Băiatul a crescut şi Domnul l-a binecuvântat.

25. Duhul lui Dumnezeu a început să-l pună în mişcare la Mahane-Dan, între Ţora şi Eştaol.