Detaliile cărții

Judecatorii 12

Războiul dintre Efraimiţi şi Galaadiţi.

1. Efraimiţii s-au strâns laolaltă, au trecut în Ţafon şi i-au zis lui Iefta: – De ce te-ai dus să lupţi împotriva amoniţilor şi nu ne-ai chemat şi pe noi ca să mergem cu tine? Pentru asta vom da foc casei tale şi te vom arde şi pe tine!

2. Iefta le-a răspuns: – Eu şi poporul meu am avut o mare ceartă cu amoniţii şi când v-am chemat nu mi-aţi venit în ajutor.

3. Când am văzut că nu mă ajutaţi, mi-am pus viaţa în joc şi am pornit împotriva amoniţilor, iar Domnul i-a dat în mâna mea. De ce veniţi astăzi să vă luptaţi cu mine?

4. Iefta i-a strâns pe toţi ghiladiţii şi s-a luptat cu cei din Efraim. Ghiladiţii i-au ucis pe efraimiţi pentru că aceştia îi batjocoreau zicând: „Voi, ghiladiţii, sunteţi nişte fugari ai lui Efraim; Ghiladul aparţine lui Efraim şi lui Manase!“

5. Ghiladiţii au cucerit şi malul efraimit al Iordanului, astfel că, atunci când vreunul din fugarii efraimiţi voia să treacă, ghiladiţii îl întrebau dacă este efraimit. Dacă nega,

6. îl puneau să zică „Şibolet“; el însă nu putea rosti decât „Sibolet“. Atunci ei îl înşfăcau şi îl omorau la vadurile Iordanului. Aşa au pierit în vremea aceea patruzeci şi două de mii de efraimiţi.

7. Iefta a judecat Israelul timp de şase ani. Apoi ghiladitul Iefta a murit şi a fost îngropat într-una din cetăţile Ghiladului.

Ibţan, Elon, Abdon.

8. Cel ce a judecat Israelul după el a fost Ibţan din Betleem.

9. El a avut treizeci de fii şi treizeci de fete. Fetele le-a măritat în afara clanului, iar fiii i-a căsătorit cu treizeci de femei din afara clanului. El a judecat pe Israel timp de şapte ani.

10. Ibţan a murit şi a fost îngropat la Betleem.

11. După el, cel ce a judecat Israelul a fost zabulonitul Elon. El a judecat Israelul timp de zece ani.

12. Zabulonitul Elon a murit şi a fost îngropat în Aialon, pe teritoriul lui Zabulon.

13. După el, cel ce a judecat Israelul a fost Abdon, fiul piratonitului Hilel.

14. Acesta avea patruzeci de fii şi treizeci de nepoţi care călăreau pe şaptezeci de măgari. El a judecat Israelul timp de opt ani.

15. Apoi Abdon, fiul piratonitului Hilel, a murit şi a fost îngropat la Piraton, pe teritoriul lui Efraim, în regiunea muntoasă a amalekiţilor.