Detaliile cărții

Isaia 59

Nelegiuirile poporului.

1. Nu, mâna DOMNULUI nu este prea scurtă să mântuiască, nici urechea Lui prea surdă ca să audă,

2. ci nedreptăţile voastre v-au separat de Dumnezeul vostru şi păcatele voastre I-au ascuns faţa de voi, astfel că nu vă aude.

3. Căci mâinile vă sunt mânjite cu sânge şi degetele cu nedreptate; buzele voastre spun minciuni iar limba voastră murmură nelegiuiri.

4. Nimeni nu cheamă la dreptate, nici unul nu-şi susţine cauza cu sinceritate, ci se bazează pe vorbe goale şi spun minciuni, zămislesc necaz şi nasc nedreptate.

5. Clocesc ouă de vipere şi ţes pânză de păianjen. Oricine le mănâncă ouăle moare, iar dacă vreunul este spart, iese o viperă.

6. Pânzele lor nu pot sluji ca îmbrăcăminte şi ei nu se pot acoperi cu ceea ce au făcut. Faptele lor sunt nişte fapte nedrepte şi numai acte de violenţă se află în mâinile lor.

7. Picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri de răutate, iar pe căile lor se află prăpădul şi nenorocirea.

8. Ei nu cunosc calea păcii şi dreptatea nu se află pe potecile lor. Au strâmbat cărările pe care păşesc, astfel că nimeni care umblă pe ele nu cunoaşte pacea.

9. De aceea judecata dreaptă se află departe de noi şi dreptatea nu ajunge până la noi. Căutăm lumina, dar nu e decât întuneric; căutăm strălucirea, dar umblăm în beznă.

10. Bâjbâim ca nişte orbi de-a lungul unui zid, bâjbâim ca nişte oameni fără vedere; ne împiedicăm la amiază ca pe-nserate şi între cei puternici suntem ca nişte morţi.

11. Mormăim cu toţii ca nişte urşi şi ne jelim trişti ca nişte porumbei. Căutăm dreptatea, dar aceasta nu există, căutăm mântuirea, dar aceasta este departe de noi.

12. Căci răzvrătirile noastre sunt multe înaintea Ta şi păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Ne purtăm răzvrătirile cu noi şi ne cunoaştem nelegiuirile:

13. răzvrătire şi lepădare de DOMNUL, spatele întors către Dumnezeul nostru, instigare la asuprire şi revoltă, plănuire de cuvinte mincinoase şi rostirea lor din inimă.

14. Astfel, justiţia este îndepărtată şi dreptatea stă la distanţă, căci adevărul se împiedică în piaţă şi onestitatea nu poate intra.

15. Adevărul nu este de găsit şi oricine se abţine de la rău devine o victimă. DOMNUL a văzut şi nu I-a plăcut că nu mai era dreptate.

16. El a văzut că nu era nimeni, a fost uimit că nu era nimeni care să intervină, aşa că braţul Său I-a adus mântuire şi dreptatea Sa L-a sprijinit.

17. S-a îmbrăcat cu dreptatea precum cu o platoşă şi Şi-a pus pe cap coiful mântuirii; s-a îmbrăcat cu hainele răzbunării şi s-a înfăşurat cu râvna precum cu o mantie.

18. Va răsplăti fiecăruia după faptele lui: duşmanilor Săi le va da mânie şi vrăjmaşilor Săi – răsplata cuvenită. Le va da ţinuturilor de lângă mare răsplata cuvenită.

19. Aşa că, cei din apus se vor teme de Numele DOMNULUI şi cei de la răsăritul soarelui vor avea teamă de slava Lui, căci El va veni ca un râu stăpânit şi condus de Duhul DOMNULUI.

20. «Răscumpărătorul va veni în Sion, la cei din Iacov, care se întorc de la nelegiuire, zice DOMNUL.

21. Cât despre Mine, acesta este legământul Meu cu ei, zice DOMNUL: Duhul Meu, Care este peste tine şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai îndepărta din gura ta, din gura copiilor tăi sau din gura urmaşilor copiilor tăi, zice DOMNUL, de acum şi pentru totdeauna.»