Detaliile cărții

Isaia 54

Fericirea care aşteaptă pe Israel.

1. «Bucură-te, stearpo, tu, care nu poţi naşte! Izbucneşte în chiuituri şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii femeii părăsite vor fi mai mulţi decât ai celei măritate, zice DOMNUL.

2. Lărgeşte locul cortului tău şi întinde învelitoarele locuinţelor tale! Nu te opri! Lungeşte-ţi corzile şi întăreşte-ţi ţăruşii!

3. Căci te vei întinde la dreapta şi la stânga, iar urmaşii tăi vor stăpâni peste neamuri şi vor locui cetăţile pustiite.

4. Nu te teme, căci nu vei mai fi făcută de ruşine! Nu te ruşina, căci nu vei mai suferi dispreţul! Vei uita ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aminti de ocara văduviei tale.

5. Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ – DOMNUL Oştirilor este Numele Său – şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel – El este numit Dumnezeul întregului pământ.

6. Ca pe o soţie părăsită şi cu duhul mâhnit, aşa te-a chemat Domnul; ca pe o soţie alungată în tinereţe, zice Dumnezeul tău.

7. Pentru o clipă te-am părăsit, dar te voi aduna cu multă îndurare.

8. Într-o izbucnire de mânie Mi-am ascuns faţa de tine pentru o clipă, dar cu o dragoste veşnică mă voi îndura de tine, zice DOMNUL, Răscumpărătorul tău.

9. Pentru Mine aceasta va fi ca în zilele lui Noe, când am jurat că apele lui Noe nu vor mai inunda pământul; tot aşa am jurat şi acum că nu mă voi mai mânia pe tine şi nu te voi mai mustra.

10. Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea statornică nu se va îndepărta de la tine şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice DOMNUL, Cel Ce se îndură de tine.

11. Nenorocito! Bătuto de furtună! Nemângâiato! Îţi voi reclădi pietrele în antimoniu şi-ţi voi pune temelii de safir.

12. Îţi voi face meterezele din rubin, porţile din nestemate şi toate zidurile din pietre scumpe.

13. Toţi fiii tăi vor fi învăţaţi de DOMNUL şi mare va fi pacea fiilor tăi.

14. Vei fi întemeiată în dreptate, departe de tiranie, căci nu vei avea de ce să te temi; departe de teroare, căci aceasta nu se va mai apropia de tine.

15. Dacă cineva va porni un război împotriva ta, nu va fi trimis de Mine; oricine porneşte un război împotriva ta va cădea din pricina ta.

16. Să ştii că Eu l-am creat pe fierarul care suflă în cărbunii aprinşi şi făureşte o armă potrivită pentru scopul ei; tot Eu l-am creat şi pe pustiitor să nimicească.

17. Orice armă care este făurită împotriva ta va da greş şi pe orice limbă care se ridică să te judece o vei condamna ca fiind vinovată. Aceasta este moştenirea robilor DOMNULUI şi îndreptăţirea lor din partea Mea, zice DOMNUL.