Detaliile cărții

Isaia 52

1. Trezeşte-te! Trezeşte-te! Îmbracă-ţi puterea, Sioane! Îmbracă-ţi hainele frumoase, Ierusalime, cetate sfântă! Căci cel necircumcis şi cel necurat nu vor mai intra în tine.

2. Scutură-te de ţărână! Ridică-te şi şezi, Ierusalime! Dezleagă-ţi legăturile de la gât, fiică captivă a Sionului!

3. Căci aşa vorbeşte DOMNUL: «Fără plată aţi fost vânduţi, fără argint veţi fi şi răscumpăraţi!»

4. Fiindcă aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Odinioară, poporul Meu s-a dus în Egipt, ca să locuiască acolo. Mai târziu asirienii l-au asuprit fără motiv.

5. Prin urmare, ce am să fac acum, zice Domnul, văzând că poporul Meu este luat pe nimic? Stăpânitorii lui strigă triumfători, zice DOMNUL, şi cât e ziua de mare Numele Meu este blasfemiat.

6. De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea în ziua amintită vor şti că Eu sunt Cel Ce rostesc: ‘Iată-Mă!’»

7. Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele mesagerului care vesteşte pacea şi aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea şi spune Sionului: «Dumnezeul tău împărăţeşte!»

8. Ascultă! Străjerii tăi îşi înalţă glasurile şi strigă împreună de bucurie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce DOMNUL în Sion.

9. Izbucniţi împreună în cântec, ruine ale Ierusalimului! Căci DOMNUL Şi-a mângâiat poporul şi a răscumpărat Ierusalimul.

10. DOMNUL Şi-a descoperit braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor şi toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru.

11. Îndepărtaţi-vă, îndepărtaţi-vă! Ieşiţi de acolo! Nu atingeţi nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul ei şi curăţiţi-vă, voi, care purtaţi vasele DOMNULUI!

12. Nu trebuie să ieşiţi în grabă sau să plecaţi în fugă, căci DOMNUL va merge înaintea voastră şi Dumnezeul lui Israel vă va fi ariergardă.

Fiinţa şi lucrarea Robului Domnului.

13. «Iată, Robul Meu va propăşi, va fi înălţat şi ridicat şi va ajunge foarte sus.

14. Aşa cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de sluţită Îi era faţa, diferită de cea a omului, nemaiavând înfăţişarea fiilor oamenilor –

15. tot aşa El va uimi multe neamuri; împăraţii vor rămâne muţi înaintea Lui, căci vor vedea ceva ce nu le-a mai fost spus şi vor înţelege ceva ce n-au mai auzit.»