Detaliile cărții

Isaia 47

1. Coboară-te şi aşează-te în ţărână, fiică, fecioară a Babilonului! Şezi pe pământ fără să ai vreun tron, fiică a caldeenilor, căci nu vei mai fi numită gingaşă şi delicată!

2. Ia pietrele de moară şi macină făină! Dă-ţi voalul la o parte! Dezbracă-te de robă, descoperă-ţi picioarele şi treci prin râuri!

3. Goliciunea ta va fi arătată, da, ruşinea ta va fi văzută. Mă voi răzbuna şi nu voi cruţa pe nimeni!»

4. Răscumpărătorul nostru – DOMNUL Oştirilor este Numele Său – este Sfântul lui Israel.

5. «Şezi în tăcere şi du-te în întuneric, fiică a caldeenilor, căci nu vei mai fi numită stăpâna împărăţiilor!

6. Am fost mânios pe poporul Meu şi Mi-am pângărit moştenirea. I-am dat în mâna ta, dar tu n-ai avut milă de ei; chiar şi celui bătrân i-ai pus un jug foarte greu.

7. Ziceai: ‘Voi fi stăpână pentru totdeauna!’ Aşa că n-ai ţinut seama de aceste lucruri, nici nu ai cugetat la viitorul lor.

8. Acum dar, ascultă aceasta, tu, iubitoare de plăceri, tu, care şezi în siguranţă, care te gândeşti: ‘Eu sunt şi nu este alta în afară de mine! Nu voi fi văduvă şi nu voi şti cum e să-ţi pierzi copiii!’

9. Amândouă aceste lucruri vor veni asupra ta dintr-odată, într-o singură zi. Pierderea copiilor şi văduvia, vor veni pe deplin asupra ta, în ciuda multelor tale vrăji şi a marii puteri a descântecelor tale.

10. Te-ai încrezut în răutatea ta, zicând: ‘Nu mă vede nimeni.’ Înţelepciunea şi cunoaşterea ta e cea care te conduce greşit atunci când îţi zici: ‘Eu sunt şi nu e alta în afară de mine!’

11. Dar va veni nenorocirea peste tine şi nu vei şti s-o faci să dispară; va cădea peste tine dezastrul şi nu-l vei putea da la o parte; va veni brusc asupra ta ruina, fără ca să fi ştiut ceva despre ea.

12. Continuă cu descântecele şi cu multele tale vrăjitorii, cu care te-ai trudit încă din tinereţe! Poate vei reuşi, poate vei inspira teroare.

13. Ai obosit de atâtea sfaturi. Să se ridice şi să te salveze cei ce studiază cerurile, cititorii în stele, care la fiecare lună nouă prezic ce are să ţi se întâmple.

14. Iată, ei sunt ca pleava, fiind mistuiţi de foc. Nu se pot izbăvi singuri din puterea focului. Acesta nu e jăratic la care să te încălzeşti, nu e foc înaintea căruia să stai!

15. Aşa sunt pentru tine cei pe care te oboseai să-i întrebi şi cei cu care ai făcut negoţ încă din tinereţe: fiecare rătăceşte pe căile lui şi nu e nimeni care să te salveze.