Detaliile cărții

Isaia 38

Boala şi însănătoşirea lui Ezechia.

1. În acele zile Ezechia s-a îmbolnăvit şi era aproape de moarte. Profetul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte DOMNUL: «Puneţi casa în rânduială căci vei muri. Nu te vei mai face bine!»“

2. Atunci Ezechia s-a întors cu faţa spre perete şi s-a rugat DOMNULUI astfel:

3. „DOAMNE, Te rog, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi din toată inima şi am făcut ce este bine înaintea Ta.“ Şi Ezechia a plâns cu amar.

4. Atunci Cuvântul DOMNULUI a venit la Isaia, spunându-i:

5. „Du-te şi spune-i lui Ezechia că aşa vorbeşte DOMNUL, Dumnezeul strămoşului său David: «Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată, voi adăuga vieţii tale încă cincisprezece ani.

6. Te voi izbăvi pe tine şi cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei şi voi apăra această cetate!

7. Acesta este semnul de la DOMNUL pentru tine, prin care vei şti că DOMNUL va împlini ce a promis:

8. voi face ca umbra aruncată de soare pe cadranul lui Ahaz să se dea înapoi cu zece trepte.»“ Şi soarele s-a dat înapoi pe cadran cu zece trepte pe care deja le coborâse.

9. Un psalm al lui Ezechia, regele lui Iuda, scris după boala şi vindecarea sa:

10. „Ziceam: «În floarea vieţii mele trebuie să trec prin porţile Locuinţei Morţilor; sunt deposedat de restul anilor mei.»

11. Am zis: «Nu-L voi mai vedea pe Domnul, da, pe Domnul, în ţara celor vii; nu voi mai vedea oameni şi nu voi mai fi printre locuitorii lumii.

12. Locuinţa îmi este smulsă şi luată precum cortul unui păstor. Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător care m-ar tăia de la războiul de ţesut; până la noapte Tu îmi vei pune capăt.

13. Strig după ajutor până dimineaţă, dar, ca un leu, El îmi zdrobeşte toate oasele; până la noapte Tu îmi vei pune capăt.

14. Am ciripit ca o rândunică şi ca un cocor; am gemut ca o porumbiţă; mi-au obosit ochii uitându-mă în sus. Sunt în necaz! Ajută-mă, Stăpâne!»

15. Ce aş mai putea spune? El mi-a răspuns şi aceasta este ceea ce El a făcut. Voi umbla smerit în toţi anii vieţii mele, după ce mi-a fost amărât sufletul astfel.

16. O, Stăpâne, prin lucrurile acestea trăiesc oamenii şi în toate acestea stă şi viaţa duhului meu. Tu mi-ai dat sănătate şi ai îngăduit să trăiesc.

17. Cu siguranţă, spre binele meu am trecut prin această amărăciune, căci Tu, în dragostea Ta, mi-ai păzit viaţa de groapa nimicirii, aruncând înapoia Ta toate păcatele mele.

18. Într-adevăr, Locuinţa Morţilor nu-Ţi poate mulţumi, Moartea nu Te poate lăuda, iar cei ce se coboară în groapă nu pot nădăjdui în credincioşia Ta,

19. ci cel viu, cel viu Te laudă, aşa cum fac şi eu azi. Taţii îşi învaţă copiii despre credincioşia Ta

20. prin care, Tu, Doamne, m-ai salvat, iar noi vom cânta cu instrumentele cu coarde în toate zilele vieţii noastre, în Casa DOMNULUI.“

21. Atunci Isaia a zis: – Pregătiţi o turtă de smochine, pe care s-o aşezaţi pe rană şi astfel Ezechia se va vindeca.

22. Ezechia a întrebat: – Care va fi semnul prin care voi şti că mă voi duce la Casa DOMNULUI?