Detaliile cărții

Isaia 31

1. Vai de cei ce se duc în Egipt pentru ajutor, bazându-se pe cai! Vai de cei ce-şi pun încrederea în mulţimea carelor şi în marea putere a călăreţilor şi nu privesc spre Sfântul lui Israel, nu caută ajutor la DOMNUL!

2. Dar şi El este înţelept şi poate aduce dezastru. El nu-Şi retrage cuvintele, ci se va ridica împotriva neamului de răufăcători şi împotriva celor ce-i ajută pe cei ce săvârşesc nelegiuirea.

3. Egiptenii sunt doar oameni, nu Dumnezeu! Caii lor sunt doar carne, nu duh! Când DOMNUL Îşi întinde mâna, cel ce ajută se va împiedica, iar cel ajutat va cădea şi amândoi vor pieri împreună.

4. Căci DOMNUL mi-a vorbit astfel: «Ca un leu, ca un leu tânăr ce mârâie asupra prăzii, – iar când e chemată o ceată de păstori împotriva lui nu se teme de strigătul lor şi nu-i pasă de zgomotul făcut de ei – aşa va coborî DOMNUL Oştirilor să se lupte pe muntele Sion, pe dealul Său.

5. Cum îşi întind păsările aripile, aşa va ocroti DOMNUL Oştirilor Ierusalimul; îl va ocroti şi-l va elibera, îl va cruţa şi-l va scăpa.»

6. Întoarceţi-vă la Cel de la Care v-aţi abătut atât de mult, israeliţilor!

7. Căci în ziua aceea fiecare îşi va arunca idolii de argint şi idolii de aur pe care vi i-au făcut mâinile voastre păcătoase.

8. «Asiria va pieri printr-o sabie care nu este a unui om; o sabie care nu este a unui muritor o va nimici! Vor fugi de sabie, iar tinerii lor vor fi supuşi la muncă silnică.

9. Fortăreaţa sa va cădea din cauza terorii şi, la vederea steagului, căpeteniile ei vor intra în panică», zice DOMNUL, al Cărui foc se află în Sion, şi al Cărui cuptor se află în Ierusalim.