Detaliile cărții

Isaia 21

Împotriva Babilonului.

1. O profeţie cu privire la pustia de lângă mare. „Aşa cum se dezlănţuie vijelia în Neghev, tot astfel vine şi invadatorul din pustie, dintr-o ţară a terorii.

2. O viziune cumplită mi s-a arătat: trădătorul trădează, iar jefuitorul jefuieşte. Atacă, Elamule! Asediază, Medio! Tot suspinul pe care ţi l-a provocat îl voi opri.

3. De aceea trupul îmi este plin de durere; chinurile m-au cuprins, aşa cum o cuprind pe o femeie când naşte. Ceea ce aud, mă face să leşin, iar ceea ce văd, mă înspăimântă.

4. Inima mi se zbate şi, de spaimă, tremur; amurgul după care tânjeam cândva a devenit o groază pentru mine.

5. Au pregătit masa, au întins păturile, mănâncă şi beau. Ridicaţi-vă, conducători, şi ungeţi-vă scuturile!

6. Căci astfel mi-a vorbit Stăpânul: «Du-te şi pune un străjer, care să anunţe ceea ce vede!

7. Când va vedea un car cu o pereche de cai şi călăreţi pe măgari şi pe cămile, să asculte cu atenţie, cu mare atenţie!»

8. Străjerul a strigat: «Zi după zi, Stăpâne, stau într-un turn de pază şi, în fiecare noapte, veghez în postul meu.

9. Iată că vine un călăreţ într-un car având o pereche de cai!» El a strigat din nou: «A căzut! Babilonul a căzut! Toate chipurile zeilor lui stau sfărâmate la pământ!»

10. O, poporul meu, zdrobit pe locul de treierat, vă spun ce am auzit de la DOMNUL Oştirilor, Dumnezeul lui Israel.“

Împotriva Edomului şi Arabiei.

11. O profeţie cu privire la Duma. „Cineva mă strigă din Seir: – Străjer, cât a mai rămas din noapte? Străjer, cât a mai rămas din noapte?

12. Străjerul răspunde: – Dimineaţa se apropie, dar apoi vine iarăşi noaptea. Dacă veţi dori să întrebaţi, întrebaţi; întoarceţi-vă, veniţi iarăşi!“

Împotriva Arabiei.

13. O profeţie cu privire la Arabia. „Voi, caravane din Dedan, care vă întindeţi corturile printre tufişurile Arabiei,

14. aduceţi apă celor însetaţi! Voi, locuitori din ţinutul Tema, daţi pâine fugarilor!

15. Ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase, dinaintea arcului întins şi dinaintea unei lupte înverşunate.“

16. Stăpânul mi-a vorbit astfel: „Într-un an, numărat ca anii unui simbriaş, toată gloria Chedarului se va sfârşi;

17. dintre vitejii arcaşi ai Chedarului vor rămâne puţini, pentru că DOMNUL, Dumnezeul lui Israel, a vorbit.“