Detaliile cărții

Iov 9

Răspunsul lui Iov.

1. Iov a răspuns:

2. „Da, ştiu că aşa e, dar poate un om să fie drept înaintea lui Dumnezeu?

3. Dacă s-ar certa cineva cu El, din o mie de întrebări nu I-ar putea răspunde nici măcar la una.

4. El are o inimă înţeleaptă şi o putere mare. Cine I se poate împotrivi şi să reuşească?

5. El mută munţii fără ca aceştia să ştie când îi răstoarnă în mânia Sa.

6. El scutură pământul din locul său şi face ca stâlpii să-i tremure.

7. El porunceşte soarelui şi nu mai răsare; El acoperă lumina stelelor.

8. El singur întinde cerurile şi calcă pe valurile mării.

9. El a făcut Ursul şi Orionul, Pleiadele şi constelaţiile sudului.

10. El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr.

11. Iată, El trece pe lângă mine şi nu-L pot vedea, trece şi nu-mi dau seama.

12. Dacă vrea să ia ceva, cine-L poate opri? Cine-I poate spune: «Ce faci?»

13. Dumnezeu nu-Şi întoarce înapoi mânia; chiar şi oştile lui Rahab Îi sunt supuse.

14. Deci cum pot eu să-I răspund, cum pot să-mi caut cuvintele înaintea Lui?

15. Chiar dacă aş fi drept, nu I-aş putea răspunde, nu pot decât să cer îndurare de la Judecătorul meu.

16. Dacă L-aş chema şi mi-ar răspunde, n-aş crede că mi-a ascultat glasul.

17. El mă zdrobeşte printr-o furtună şi-mi înmulţeşte rănile fără motiv.

18. Nu mă lasă să-mi trag suflarea, ci mă umple de amărăciune.

19. Dacă e vorba de putere, El e puternic; dacă e vorba de judecată, cine-L poate judeca?

20. Chiar dacă aş fi drept, gura mea mă va condamna; oricât de nevinovat aş fi, El mă va dovedi vinovat.

21. Sunt nevinovat, dar nu mai ţin la mine. Îmi dispreţuiesc viaţa.

22. Îmi e tot una, de aceea zic: «El îl nimiceşte şi pe cel nevinovat şi pe cel rău deopotrivă.»

23. Şi măcar de ar aduce biciul imediat moartea, … dar El râde de durerea celui nevinovat.

24. Când o ţară e dată pe mâna celui rău, El acoperă ochii judecătorilor lui. Dacă nu El, atunci cine?

25. Zilele mele sunt mai iuţi decât alergătorul; zboară fără să fi văzut fericirea.

26. Trec ca o luntre pe apă, ca un vultur care se repede asupra prăzii.

27. Dacă zic: «Îmi voi uita plângerea, îmi voi schimba înfăţişarea şi voi fi voios!»,

28. atunci mă cuprinde spaima de toate durerile mele, pentru că ştiu că nu mă vei găsi nevinovat.

29. Dacă voi fi condamnat, de ce să trudesc degeaba?

30. Chiar dacă m-aş spăla cu săpun şi mi-aş curăţa mâinile cu leşie,

31. Tu tot m-ai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi şi hainele de mine.

32. Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde şi să putem merge împreună la judecată.

33. Şi nu se află nici măcar un mijlocitor între noi, care să-şi pună mâinile peste noi amândoi,

34. ca astfel El să-Şi dea la o parte nuiaua şi să nu mă mai înspăimânte cu groaza Lui.

35. Atunci aş vorbi fără să mă mai tem de El, însă nu aşa mi se întâmplă.