Detaliile cărții

Iov 5

Nelegiuitul piere.

1. Strigă dacă vrei! Îţi va răspunde cineva? Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?

2. Mânia omoară pe nebun, iar aprinderea ucide pe cel nesăbuit.

3. L-am văzut pe cel nebun prinzând rădăcini şi imediat i-am blestemat locuinţa.

4. Copiii săi sunt departe de a fi în siguranţă, sunt zdrobiţi la poartă şi nu e nimeni să-i scape.

5. Cel flămând îi mănâncă secerişul, adunându-l chiar dintre spini, iar cel însetat râvneşte bogăţia lui.

6. Pentru că nenorocirea nu iese din ţărână şi necazul nu răsare din pământ.

7. Totuşi omul e născut pentru necaz, după cum scânteia e născută pentru zbor.

Ajutorul este la Dumnezeu.

8. În ce mă priveşte, eu Îl voi căuta pe Dumnezeu şi lui Dumnezeu Îi voi spune starea mea.

9. El face lucruri mari, nepătrunse, minuni fără număr.

10. El dă ploaie pe pământ şi trimite ape pe câmpie.

11. Îi înalţă pe cei smeriţi şi celor în necaz le dă siguranţă.

12. El strică planurile celor vicleni şi astfel mâinile lor nu câştigă.

13. El îi prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor şi nimiceşte planurile celor înşelători.

14. Ziua sunt în întuneric, iar la amiază bâjbâie ca în timpul nopţii.

15. Îl scapă pe nevoiaş de sabia gurii lor şi din mâna celor puternici.

16. Astfel cel sărac are nădejde, iar nedreptăţii i se închide gura.

La adăpostul lui Dumnezeu.

17. Fericit e omul pe care-l mustră Dumnezeu; deci nu dispreţui disciplinarea Celui Atotputernic.

18. El răneşte, dar tot El leagă rana, El zdrobeşte, dar tot mâna Sa vindecă.

19. Din şase necazuri te va scăpa şi nici în al şaptelea nu te va atinge nici un rău.

20. Te va scăpa de la moarte în timp de foamete şi de lovitura sabiei în timp de război.

21. Vei fi adăpostit de biciul limbii şi nu te vei teme când va veni nenorocirea.

22. Vei râde înaintea nenorocirii şi a foametei şi nu te vei teme de fiarele pământului.

23. Pentru că vei face legământ cu pietrele câmpului, şi fiarele câmpului vor fi în pace cu tine.

24. Îţi vei şti cortul în siguranţă şi când îţi vei căuta lucrurile nu vei găsi nimic lipsă.

25. Vei şti că vei avea mulţi copii, şi urmaşii tăi vor fi ca iarba pământului.

26. Vei intra în mormânt încă în putere, ca un snop de grâu treierat la vremea lui.

27. Iată că noi am cercetat aceasta şi aşa este! Ascultă şi ia aminte spre folosul tău!“